โรงเรียนวัดโบสถ์ ประกาศไม่บังคับนักเรียนแต่งกายชุดลูกเสือ เนตรนารี

โรงเรียนวัดโบสถ์ ประกาศไม่บังคับนักเรียนแต่งกายชุดลูกเสือ เนตรนารี

โรงเรียนวัดโบสถ์ ศุภพิทยาคาร ประกาศเรื่องการแต่งกายชุดลูกเสือในวันพุธของทุกสัปดาห์ ซึ่งทางโรงเรียนไม่บังคับแต่งชุดลูกเสือ-เนตรนารี

เฟซบุ๊ก โรงเรียนวัดโบสถ์ ศุภพิทยาคาร ประกาศเรื่องการแต่งกายชุดลูกเสือในวันพุธของทุกสัปดาห์ ซึ่งทางโรงเรียนไม่บังคับแต่งชุดลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งทางโรงเรียนมีจุดประสงค์เน้นที่เป้าหมายของกิจกรรมลูกเสือมากกว่า

โรงเรียนวัดโบสถ์ ศุภพิทยาคาร ประกาศเรื่องการแต่งกายชุดลูกเสือในวันพุธของทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการปรับยืดหยุ่นและลดภาระผู้ปกครอง ทางโรงเรียนไม่บังคับแต่งชุดลูกเสือ-เนตรนารี ขอเพียงนักเรียนมีสัญลักษณ์ผ้าผูกคอก็สามารถมาเรียนได้

เรื่องชุดโรงเรียนมองว่ายืดหยุ่นกันได้ และทางโรงเรียนเน้นที่เป้าหมายของกิจกรรมลูกเสือ คือให้เด็กมีวินัย จิตอาสา และมีความซื่อสัตย์ ทางโรงเรียนยังจัดสอนกิจกรรมลูกเสือเหมือนเดิม

 

โรงเรียนวัดโบสถ์ ประกาศไม่บังคับนักเรียนแต่งกายชุดลูกเสือ เนตรนารี