“ตรีนุช” มอบ สพฐ.-สอศ. สอนเด็กทั่วประเทศทำ CPR

“ตรีนุช” มอบ สพฐ.-สอศ. สอนเด็กทั่วประเทศทำ CPR

รมว.ศธ. มอบสพฐ.-สอศ. สอนเด็กนักเรียนทำ CPR ปฐมพยาบาลเพื่อช่วยชึวิต เน้นย้ำปลูกฝัง โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสม

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์การช่วยปั๊มหัวใจให้นักเรียนหญิงที่โดนไฟดูดที่จังหวัดอุดรธานีของ “บอส” หรือ นายปรัชญา ใจบุญ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ นั้น ตนเห็นว่าปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ หรือ การทำ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) เป็นการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยชีวิต ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถช่วยผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุที่หยุดหายใจกะทันหัน หรือหัวใจหยุดทำงานได้
วิธ

 

  • มอบสพฐ.-สอศ.สอนเด็กทำ CPR 

ในหลายโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการก็สอนวิธีการทำ CPR ให้นักเรียนอยู่แล้ว แต่อาจจะยังสอนไม่ครบทุกโรงเรียน ดังนั้น ตนจึงมอบหมายให้ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ดำเนินการให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ร่วมกับ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ฝึกอบรมให้นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั่วประเทศ ให้มีทักษะการทำ CPR ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะการเอาชีวิตรอดที่กระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำปลูกฝัง โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสม

 

  • พัฒนานักเรียน นักศึกษาครอบคลุม 4H

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา ที่ครอบคลุม ทั้ง 4 H ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) มาอย่างต่อเนื่อง เช่น ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและครู โดยสร้างระบบการดูแลนักเรียนและครูด้าน Mental Health ในสถานศึกษา” น.ส.ตรีนุช กล่าว

ทั้งนี้ การนำ ระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่บนระบบดิจิทัล หรือ School Health HERO มาใช้ในสถานศึกษาของ สพฐ., ความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียน, การดูแลความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น ซึ่งการสอนวิธีการทำ CPR นี้ ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในด้านการพัฒนาสุขภาพ