วันต่อต้านคอรัปชั่น วิศวะ มข. เชิดชูเกียรติ "ภาณุเมศวร์ วาสโสหา" ยอมตายไม่ยอมโกง

วันต่อต้านคอรัปชั่น วิศวะ มข. เชิดชูเกียรติ "ภาณุเมศวร์ วาสโสหา" ยอมตายไม่ยอมโกง

9 ธ.ค. วันต่อต้านคอรัปชั่น วิศวะ มข. เชิดชูเกียรติ "ภาณุเมศวร์ วาสโสหา" ยอมตายไม่ยอมโกง

วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) องค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้ วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) โดยถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบ “อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003″ (United Nations Convention against Corruption – UNCAC, 2003) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546  

ประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9 -11 ธันวาคม 2546 ณ เมืองเมรีดา ประเทศเม็กซิโก โดยมีวัตุประสงค์เพื่อตระหนักและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของสังคม

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิดชูเกียรติ แด่ นายภาณุเมศวร์ วาสโสหา ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 51 (CE) วิศวกรผู้รักความถูกต้อง มากกว่าชีวิตตัวเอง ยอมสละชีวิตแต่ไม่ยอมโกง เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ที่ฝังรากลึกมานานในสังคม