โค้งสุดท้าย dex66 เตรียมพร้อมTCAS อย่างไร? ไม่ให้พลาด

โค้งสุดท้าย dex66 เตรียมพร้อมTCAS อย่างไร? ไม่ให้พลาด

ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับการสอบ “TCAS” ที่เหล่า DEX66 ต้องเตรียมตัวให้พร้อม เพราะ TCAS ระบบที่ใช้คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่มีการปรับเปลี่ยนหลายต่อหลายครั้ง ตั้งแต่มีการจัดสอบเมื่อปี 2561 จนถึงปัจจุบัน

"กรุงเทพธุรกิจ" ได้รวบรวมอัปเดต ปฎิทินการสอบ ตารางสอบ และมหาวิทยาลัยที่ประกาศรับคัดเลือก TCAS66 นี้ มีที่ไหนบ้าง?

 

TCAS66 สอบกี่รอบ เปิดรับสมัครช่วงไหน

เริ่มด้วยการสอบในปี 2566 การสอบ TCAS66 จะมีทั้งหมด 4 รอบด้วยกัน ไม่ได้แตกต่างจากปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นดังนี้ 

- รอบที่ 1 Portfolio

เป็นการสมัครสอบโดยตรงกับผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยใช้แค่แฟ้มสะสมผลงาน ซึ่งเหมาะกับคนที่มีผลงานโดดเด่น และมีคุณสมบัติถึงตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด เพราะจะต้องมีหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถต่าง ๆ

 • รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ประกาศผลในระบบ : 7 กุมภาพันธ์ 2566
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 7-8 กุมภาพันธ์ 2566
 • สละสิทธิ์ในระบบ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 หรือ 6 พฤษภาคม 2566

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

สอบTCAS แต่ละรอบ แตกต่างกันอย่างไร?

- รอบที่ 2 Quota (โควต้า)

สำหรับในรอบนี้ จะเป็นการใช้คะแนนสอบ สมัครโดยตรงกับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยเหมาะกับคนที่มีความสามารถพิเศษ และอยู่ในพื้นที่ตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งรอบที่ 2 นี้ จะมีทั้งโควต้าพื้นที่ โควต้าโรงเรียน และโควต้าความสามารถพิเศษ

 • รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ประกาศผลในระบบ : 4 พฤษภาคม 2566
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 4-5 พฤษภาคม 2566
 • สละสิทธิ์ในระบบ : 6 พฤษภาคม 2566

 

- รอบที่ 3 Admission

ในรอบ 3 จะยกเลิกเกณฑ์ Admission 2 ที่ใช้คะแนน O-NET เป็นสัดส่วนในการคัดเลือก 30% แต่มหาวิทยาลัยสามารถออกเกณฑ์หลายรูปแบบได้ โดยการรอบนี้เหมาะกับน้อง ๆ นักเรียนที่เน้นฝึกทำข้อสอบ เนื่องจากเป็นการเน้นการใช้คะแนนสอบกลางเป็นหลัก

 • รับสมัคร : 1-10 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศผลในระบบ : 17 และ 23 พฤษภาคม 2566
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 17-18 พฤษภาคม 2566
 • สละสิทธิ์ในระบบ : ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์

ในส่วนของการสมัครรอบ 3 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระบุว่า มหาวิทยาลัยจะออกเกณฑ์การคัดเลือกเอง โดยน้อง ๆ นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้สูงสุด 10 อันดับ แบบเรียงตามลำดับความชอบ จ่ายค่าสมัครเริ่มจาก 150 บาท หากเลือกสูงสุด 10 อันดับ ต้องจ่ายค่าสมัคร 900 บาท และทางมหาวิทยาลัยจะเผยแพร่เกณฑ์รับสมัครในช่วงปลายปี 2565 โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดทั้งหมด รวมถึง จะนำคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมปลาย หรือ GPAX มาใช้เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกหรือไม่ ซึ่งน้อง ๆ นักเรียนต้องดูเกณฑ์การคัดเลือกอย่างรอบคอบ

อัปเดตปฎิทินสอบ TCAS 66 ที่dex66 ควรรู้

- รอบที่ 4 Direct Admission

จะเหมาะกับน้อง ๆ นักเรียนที่อาจจะยังไม่ได้สมัครในรอบก่อนหน้า หรือพลาดจากรอบก่อนๆ โดยสามารถสมัครสอบ Tcas66 ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยจะมีขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ในระบบ myTCAS หลังสอบติด หากสอบติดแล้วไม่เข้าไปยืนยันสิทธิ์ ก็จะถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 • รับสมัคร : 24 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2566
 • ประกาศผลในระบบ : 8 และ 18 มิถุนายน 2566
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 8-9 และ 18-19 มิถุนายน 2566
 • สละสิทธิ์ในระบบ : ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์

 

ตารางการสอบ TGAT/TPAT 2566

สมัครสอบ TGAT/TPAT  ปีการศึกษา 2566  สามารถเลือกสอบได้ 2 ช่องทาง คือ  กระดาษ และเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสอบพร้อมกัน วัน เวลาเดียวกัน ซึ่งต้องเลือกสนามสอบแบบเรียงลำดับ 5 ลำดับ

- ปฏิทิน สอบ TGAT/TPAT 2566

 • กันยายน 2565 : รับสมัครสอบ TPAT 1 วิชาเฉพาะ กสพท
 • 1-10 พ.ย.65 : รับสมัครสอบ (เลือกสอบด้วยกระดาษ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์)
 • 11-20 พ.ย.65 : รับสมัครสอบเพิ่มเติม กรณีมีที่นั่งสอบว่าง (สอบด้วยคอมพิวเตอร์)
 • 24 พ.ย.- 12 ธ.ค.2565 : พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ
 • 10-12, 17 ธ.ค.65 : สอบ TGAT/TPAT (สอบด้วยกระดาษ/สอบด้วยคอมพิวเตอร์)
 • 15 ธ.ค.65 : ประกาศผลสอบ (สอบด้วยคอมพิวเตอร์)
 • 16-23 ธ.ค.65 : ขอทบทวนผลคะแนนสอบ (สอบด้วยคอมพิวเตอร์)
 • 7 ม.ค.65 : ประกาศผลสอบ (สอบด้วยกระดาษ)
 • 8-15 ม.ค.66 : ขอทบทวนผลคะแนนสอบ (สอบด้วยกระดาษ)

โค้งสุดท้าย dex66 เตรียมพร้อมTCAS อย่างไร? ไม่ให้พลาด

 

เปิดปฎิทินตารางสมัครสอบ  A-Level 65

สำหรับปฏิทินการสอบ A-Level ปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นการสอบด้วยกระดาษเท่านั้น โดยเลือกสนามสอบแบบเรียงลำดับ 5 ลำดับ

- ปฏิทิน สอบ A-Level 2566 มีดังนี้ 

 • 1-10 ก.พ.66 : รับสมัครสอบ
 • 24 ก.พ.-20 มี.ค.66 : พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ
 • 18-20 มี.ค.66 : สอบ A-Level
 • 17 เม.ย.66 : ประกาศผลสอบ
 • 18-25 เม.ย.66 : ยื่นคำร้องขอทบทวนผลสอบออนไลน์

เปิดลงทะเบียน ก่อนสมัครสอบ TGAT / TPAT และA-Level 2566 นั้น ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน (คลิก)

โค้งสุดท้าย dex66 เตรียมพร้อมTCAS อย่างไร? ไม่ให้พลาด

เช็กช่วงเวลาเปิดรับสมัครสอบของแต่ละมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะรับสมัครสอบ TGAT/TPAT และรับสมัครสอบ A-Level 2566 พร้อมกัน ผ่านระบบ myTCAS ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก็สามารถกำหนดการรับสมัครของตนเองได้ โดยขณะนี้มีหลายมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร DEK 66 เริ่มด้วย 

โค้งสุดท้าย dex66 เตรียมพร้อมTCAS อย่างไร? ไม่ให้พลาด โค้งสุดท้าย dex66 เตรียมพร้อมTCAS อย่างไร? ไม่ให้พลาด โค้งสุดท้าย dex66 เตรียมพร้อมTCAS อย่างไร? ไม่ให้พลาด โค้งสุดท้าย dex66 เตรียมพร้อมTCAS อย่างไร? ไม่ให้พลาด โค้งสุดท้าย dex66 เตรียมพร้อมTCAS อย่างไร? ไม่ให้พลาด โค้งสุดท้าย dex66 เตรียมพร้อมTCAS อย่างไร? ไม่ให้พลาด โค้งสุดท้าย dex66 เตรียมพร้อมTCAS อย่างไร? ไม่ให้พลาด โค้งสุดท้าย dex66 เตรียมพร้อมTCAS อย่างไร? ไม่ให้พลาด โค้งสุดท้าย dex66 เตรียมพร้อมTCAS อย่างไร? ไม่ให้พลาด โค้งสุดท้าย dex66 เตรียมพร้อมTCAS อย่างไร? ไม่ให้พลาด โค้งสุดท้าย dex66 เตรียมพร้อมTCAS อย่างไร? ไม่ให้พลาด โค้งสุดท้าย dex66 เตรียมพร้อมTCAS อย่างไร? ไม่ให้พลาด โค้งสุดท้าย dex66 เตรียมพร้อมTCAS อย่างไร? ไม่ให้พลาด

อ้างอิง TCAS65