CADT DPU จัดตั้งศูนย์ภาษาด้านการบิน เสริมแกร่งบุคลากรการบินสู่ระดับโลก

CADT DPU จัดตั้งศูนย์ภาษาด้านการบิน เสริมแกร่งบุคลากรการบินสู่ระดับโลก

CADT DPU ลงนามความร่วมมือกับ Aviation Synergyจัดตั้งศูนย์ภาษาด้านการบิน หวังเสริมแกร่งบุคลากรการบินขึ้นสู่ระดับโลก

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) และสถาบันการบิน (DAA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) ร่วมกับ บริษัท Aviation Synergy จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  โดยมีน.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) และผู้อำนวยการสถาบันการบิน(DAA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) และ Mr.Anthony Houston ผู้แทนบริษัท Aviation Synergy ร่วมลงนาม 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อตั้งศูนย์ภาษาด้านการบิน Aviation English Language Center (AELC) โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอบรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการบินมาตรฐานICAO / IATA / EASA Framework  ของประเทศไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรการบินของไทยสู่มาตรฐานระดับโลก 

 

  • ตั้งศูนย์ภาษาด้านการบิน Aviation English Language Center (AELC) เสริมแกร่งสู่นักบินระดับโลก
     

น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) และผู้อำนวยการสถาบันการบิน(DAA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า การก่อตั้งศูนย์ภาษาด้านการบิน Aviation English Language Center (AELC) ในครั้งนี้ เพื่อรองรับบุคลากรที่เข้ามาเรียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการบิน 

โดยจะเน้นสอนภาษาและคำศัพท์เฉพาะตามที่ ICAO (International Civil Aviation Organization) หรือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนด 

ที่สำคัญเราจะนำเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) และAugmented Reality (AR) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เห็นภาพจำลองภาพเสมือนจริง(Metaverse)ในห้องผู้โดยสาร ซึ่งตรงกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำลังผลักดันให้เปิดMetaverse Campus ใน D.OASIS CITY แพลตฟอร์ม Metaverse บน The Sandbox ภายในปีการศึกษา 2565 

 

  • ศูนย์ภาษาด้านการบิน ทุกคนจะได้เรียนตามมาตรฐาน UK Standard 

การเรียนที่ศูนย์ภาษาด้านการบิน ทุกคนจะได้เรียนตามมาตรฐาน UK Standard หรือเรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรงทำให้เกิดทักษะและความคุ้นชินทางภาษามากขึ้น โดยศูนย์สอนภาษาจะเปิดให้บริการประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้” น.ต.ดร.วัฒนา กล่าวทิ้งท้าย