การเดินทางของ'ขยะ' ในมุมรัศมีแข,วรรณสิงห์ และโตโน่

การเดินทางของ'ขยะ' ในมุมรัศมีแข,วรรณสิงห์ และโตโน่

ถ้าแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง(ในบ้าน) แม้จะถูกกองรวมกัน คงดีกว่าไม่แยก 3 คนดัง "รัศมีแข,วรรณสิงห์และโตโน่" พาไปดูตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางของ"ขยะ"

 เหล่าคนดังที่มีใจรักธรรมชาติ รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น,วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล และโตโน่-ภาคิณ คำวิลัยศักดิ์ ร่วมกันเป็นตัวแทนสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรของขยะ

โดยลงมือสำรวจการเดินทางของขยะตั้งแต่ต้นทางสู่ปลายทางและเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานสะอาด ผ่านโครงการ “Waste to Energy การเดินทางของขยะภายใต้แนวคิด “Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

ทั้งสามจะมีหน้าที่นำเสนอเรื่องราวการเดินทางของขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยแบ่งออกเป็นสารคดีสั้น 3 ตอนเริ่มจาก

161604807957

(วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล กับการทำสารคดีเรื่องราวการเดินทางของขยะ)

ตอนที่ 1“จุดเริ่มต้นของขยะคือ ที่บ้าน”โดยรัศมีแข หนุ่มไทยที่โตในสวีเดน ผู้ได้รับการฝึกให้แยกขยะตั้งแต่เด็ก นำเสนอเรื่องราวการใช้ชีวิตหนึ่งวันว่ามีขยะใกล้ตัวประเภทใดบ้าง และวิธีจัดการแยกขยะที่ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นจำนวนขยะที่ถูกสร้างขึ้นในชีวิตประจำวันจากคนเมืองแบบตน

ตอนที่ 2 วรรณสิงห์ จะนำเสนอเรื่องราวการเดินทางของขยะไปยังโรงงานไฟฟ้า “รถขยะ กองขยะของเมือง” พาไปชมพื้นที่ทิ้งขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อชี้แจงถึงสถานการณ์และประเภทของกองขยะในประเทศไทย

และตอนสุดท้าย “ปลายทางของขยะ  โตโน่ ภาคิณ รับหน้าที่ให้การเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการหลังจากขยะเดินทางถึงโรงไฟฟ้าแล้ว เพื่อสื่อสารให้ประชาชนเห็นว่า หากขยะถูกแยกมาอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง ขยะก็คือทรัพยากรที่มีค่าสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้

วรรณสิงห์ เล่าว่า หลังจากเดินทางไปสัมผัสและได้เห็นสถานการณ์กองขยะมูลฝอยชุมชนกว่า 5 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ พบว่า เมืองไทยมีขยะวันละ 78,000 ตัน ขยะเหล่านี้จะถูกส่งไปยังพื้นที่ต่างๆ นอกเมือง และการฝังกลบในบ่อขยะต้องใช้พื้นที่จำนวนมาก หากเรายังไม่สามารถลดปริมาณขยะได้ ต่อไปก็จะมีพื้นที่บ่อขยะนอกเมืองลดน้อยลงเรื่อยๆ

ส่วนการกำจัดขยะด้วยการเผา ยิ่งส่งผลต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้น ทั้งในระยะสั้น คือฝุ่นควันจากการเผา ไปจนถึงระยะกลางและระยะยาวคือภาวะโลกร้อน ทำให้น้ำท่วม ฝนแล้ง ฤดูกาลผิดเพี้ยน

ที่มากไปกว่านั้น ขยะที่ไม่ได้ผ่านการคัดแยกก็เป็นได้แค่มลพิษทางดิน อากาศ น้ำ พืช และสัตว์ สุดท้ายมลพิษพวกนี้ก็วนกลับมาเข้าสู่ร่างกายเราทุกคน ไม่ว่าจะมาในรูปแบบสารพิษ ไมโครพลาสติกหรือแบคทีเรียและเชื้อโรค

161604816034

(รัศมีแข หนุ่มไทยโตในสวีเดน ถูกฝึกให้แยกขยะตั้งแต่เด็ก)

 
"หลังจากที่ได้ลงพื้นที่สัมผัสเส้นทางของขยะ พบว่าที่จริงมีคนต้องการขยะเยอะมาก เพราะสามารถสร้างรายได้ ทั้งคนรับซื้อและเก็บของเก่า และเจ้าหน้าที่เก็บขยะ

ขอเพียงเราช่วยแยกขยะให้ถูกประเภท เช่น การแยกขยะอย่างง่าย คือขยะที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ และที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ (กระดาษ แก้ว พลาสติก และอลูมิเนียม) เป็นต้น

หากองค์กรไหนสามารถแยกได้ละเอียดกว่านั้น ขยะที่คนไม่ต้องการจะยิ่งมีมูลค่ามากขึ้น เพราะโรงงานรับซื้อมีต้นทุนในการคัดแยกลดลง หรือหากเราสามารถสร้างโมเดลธุรกิจให้มีตู้รับซื้อขยะอัตโนมัติอยู่ทั่วไป คนก็จะเห็นว่าการแยกขยะเป็นเรื่องง่ายและขยะเป็นสิ่งที่ยังมีคุณค่า”

อย่างไรก็ตาม โครงการ “Waste to Energy การเดินทางของขยะ ที่ทุกคนต้องรู้” มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการนำทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด รวมถึงการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน โดยตระหนักว่าประชาชนควรมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ขยะในบ้านเราเสียก่อน จึงจะก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ

161604829412

โตโน่กับเรื่องเล่าปลายทางของขยะ 

เริ่มจากการสร้างการเรียนรู้สารคดีสั้นทั้ง 3 ตอน ที่ครอบคลุมจุดเริ่มต้น การเดินทาง ปลายทางของเส้นทางแห่งขยะ และยังให้ความสำคัญต่อการจัดการขยะเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนผู้สร้างขยะและใช้ไฟฟ้า มีส่วนร่วมช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศให้เกิดการใช้ทรัพยากรสูงสุด โดยนำขยะมาแปรรูปเป็นของใช้

ส่วนขยะอินทรีย์ สามารถย่อยสลายและทำเป็นก๊าซชีวภาพ ปุ๋ยหมักได้ ส่วนขยะมูลฝอยที่ไม่เหมาะจะนำไปรีไซเคิลหรือทำปุ๋ย จะถูกส่งเข้าโรงงานไฟฟ้าขยะเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการลดการนำเข้าพลังงานหรือเชื้อเพลิงจากต่างประเทศอีกด้วย

  ..................

  ติดตามสารคดีการเดินทางของขยะทั้ง 3 ตอนผ่านโซเชียลมีเดียของอินฟลูเอนเซอร์ทั้ง 3 ท่าน ได้ดังนี้

  • ตอนที่ 1: “จุดเริ่มต้นของขยะคือ ที่บ้าน” รับชมผ่าน อินสตาแกรม และ เฟสบุ๊คเพจ Rusameekae
  • ตอนที่ 2: “รถขยะ กองขยะของเมือง” รับชมผ่าน เพจเฟสบุ๊ค Wannasinghหรือ ช่องยูทูป เถื่อนChannel
  • ตอนที่ 3: “ปลายทางของขยะ” รับชมผ่าน อินสตาแกรม Mootono29