เรื่องดีๆ ที่‘พ่อ’ฝากไว้ เนื่องใน'วันพ่อแห่งชาติ'

เรื่องดีๆ ที่‘พ่อ’ฝากไว้ เนื่องใน'วันพ่อแห่งชาติ'

"5 ธันวาคม 2020" วันพ่อแห่งชาติที่เวียนมาบรรจบอีกครั้ง และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ"ในหลวง รัชกาลที่ 9" คุณความดีที่พระองค์ทรงทำให้แผ่นดินไทยมีมากมาย และนี่คือส่วนเล็กๆ ที่อยากบอกเล่า

งานการที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงทำ พระองค์ทรงยึดถือคำว่าความคุ้มค่า เพราะเงินที่จะใช้นั้น เป็นงบประมาณของประเทศ ดังนั้นเวลาที่ใครมากราบทูลขอให้ทรงสร้างอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อน

พระองค์จะทรงซักถามโดยละเอียดว่า สร้างแล้วจะเลี้ยงไร่นาไปได้นานแค่ไหน สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากน้อยเพียงใด พร้อมกันนั้นก็ทรงทำแผนทั้งระยะสั้นและยาว เพื่อให้จัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากพิจารณาแล้ว พบว่า คุ้มค่าจะทรงลงมือทำทันที

และใช่ว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” จะเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้า 

จากการสำรวจ สภาพดินระหว่างประเทศไทย เมียนมา มาเลเซีย และเวียดนาม พบว่า ดินของไทยมีคุณภาพต่ำกว่าชาติอื่นมาก ในหลวง รัชกาลที่9 ทรงทราบเรื่องนี้ดี เพราะหลายครั้งที่มีผู้ถวายที่ดินให้พระองค์ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นดินสภาพแย่ ที่ผู้ถวายคิดว่า ถ้าหากพระองค์ทรงเอาไปสร้างวัง ก็น่าจะทำให้พื้นที่โดยรอบมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแน่นอน 

แต่พระองค์กลับมีพระราชดำริว่า การสร้างพระราชวังบนที่ดินแบบนั้น คงไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น การทำให้ผืนดินกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกน่าจะเป็นคำตอบ

ไม่ว่าการนำหญ้าแฝกมาทดลองปลูก แล้วพบว่า รากของหญ้าแฝกสามารถชอนไชลงไปใต้ดินดานที่แห้งแข็งได้ แล้วยังทำหน้าที่คอยยึดดิน ประสานกันเป็นเหมือนกำแพงอยู่ข้างใต้ ทำให้น้ำสามารถซึมและกักเก็บไว้ในดินได้ดีขึ้น ดินจึงอ่อนนุ่มลง

พอทำการเกษตรปลูกพืชแล้ว ก็ควรปล่อยทิ้งไว้ให้ป่าได้ฟื้นฟูสภาพด้วยตัวเองต่อไป ตามหลักการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก และในโครงการหลวง ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงนำหญ้าแฝกมาปลูกบนคันดิน เพื่ออุ้มน้ำทำการเกษตรได้ดี

จากต้นหญ้าไร้ประโยชน์ที่ไม่มีใครสนใจ หญ้าแฝกกลายเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาดินที่คุ้มค่า ราคาประหยัด ที่ช่วยทำให้ดินเลวๆ กลายเป็นดินดีอีกครั้งหนึ่ง

เหล่านี้คือตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ยังมีเรื่องอีกมากมายที่พระองค์ทรงฝากไว้ให้แผ่นดินไทย

.................................

หมายเหตุ : เรียบเรียงจากข้อมูลในหนังสือ The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต ของทีมงานสานต่อที่พ่อทำ

..................

(คำสอนของพ่อ) 

“คนเราทุกคนก็อายุมากขึ้นทุกวัน หนึ่งวัน สองวัน ก็อายุมากขึ้นหนึ่งวัน สองวัน จะต้องฉุดจิตใจให้แข็งแรง ให้ไม่มีความวุ่นวาย สามารถที่จะเลือกทำอะไรต่ออะไร ด้วยความระมัดระวัง คือ คิดด้วยสติสัมปชัญญะที่ดี อันนี้ก็เป็นข้อสำคัญ”

..................

“การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจ และความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่ว ซึ่งทำให้เกิดได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว”

................

“การทำงานใหญ่ๆ ทุกอย่าง ต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จ ผู้ที่เริ่มโครงการอาจทำไม่สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไป ดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงาน ใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญ จะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่น”