ไม่ควรพลาด! W9 ชี้เมกะเทรนด์สุขภาพ Wellness เรื่องที่ควรลงทุน

ไม่ควรพลาด! W9 ชี้เมกะเทรนด์สุขภาพ Wellness เรื่องที่ควรลงทุน

ปัจจุบัน Mega Trends นับเป็นหนึ่งแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงกระแสโลก ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านธุรกิจ ด้านวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม

สำหรับเทรนด์ที่คนทั่วโลกต่างกำลังให้ความสนใจ คงหนี้ไม่พ้น เมกะเทรนด์ด้านสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ นับเป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง และไม่มีขาดทุน แถมยังได้กำไรในระยะยาว ส่งผลให้สุขภาพเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง โดยมูลค่าตลาดสุขภาพเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ด้วยปัจจัยทางสภาพแวดล้อม อาทิ ด้านประชากรโลกที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พฤติกรรมด้านสุขภาพเปลี่ยนไปหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างไรก็ตาม การดูแลสุขภาพตามแนวคิดของ Wellness จึงต้องเริ่มจากการเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพที่ดี ด้วยการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันก่อนเกิดโรค และดูแลตรวจสุขภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกลงไปในแต่ละระบบของร่างกาย มากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา

160085160731

แต่จากข้อมูลโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) พบว่า ในช่วงปี .. 2537 – 2560 รายงานทั้งมะเร็ง ยังคงเป็นปัญหาทางสุขภาพในอันดับต้น ขณะที่ด้านกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยว่าโรคอ้วนก็มีสถิติสูงส่งผลให้เกิดโรคต่าง ตามมาเช่นเดียวกัน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ยังคงไม่ได้ให้ความสำคัญกับการใช้เครื่องในการคัดกรองเพื่อหาทางป้องกันก่อนเกิดปัญหาทางสุขภาพดังกล่าว

นพ.พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ ผู้อํานวยการ ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม W9 Wellness Center ในโรงพยาบาลพระราม 9 เปิดเผยว่า วันนี้หลายคนทราบกันดีว่าเมกะเทรนด์เกี่ยวกับ Wellness และสุขภาพ ขึ้นเป็นหนึ่งธุรกิจที่น่าลงทุนในมุมมองของนักธุรกิจ ซึ่งเทรนด์สุขภาพนับเป็นกระแสที่ได้รับการตอบรับมาในระยะหนึ่งแล้ว จากช่วงหลายปีที่ผ่านมา เห็นได้ว่าการดูแลสุขภาพเป็นเทรนด์ที่โดดเด่นน่าจับตามอง ส่งผลให้หลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นกว่าในอดีตมากขึ้น อาทิ ธุรกิจด้านสถาบันดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและ Wellness โรงพยาบาล ธุรกิจด้านอาหารออร์แกนิคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาหารเสริมต่าง ธุรกิจที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย เป็นต้น

ล่าสุด ทั้งโครงสร้างประชากรศาสตร์ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และสถานการณ์โรคระบาด อาทิ ประชากรโลกในหลายประเทศกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 การระบาดของโควิด-19 ล้วนส่งผลให้คนทั่วโลกสนใจดูแลสุขภาพมากขึ้น เช่น การล้างมือ การใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ รักษาความสะอาด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดโรคในชีวิตประจำวัน ใส่หน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นควันและเชื้อโรค รวมถึงการนำเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Gadget กลุ่ม Wearable เข้ามา Monitor กิจกรรมการใช้ชีวิตประจำวันต่าง   ทั้งคุณภาพการนอน ระดับความเครียด ปริมาณออกซิเจนในเลือด เป็นการสะท้อนที่ชัดเจนว่าคนหันมาสนใจใส่ใจสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งเริ่มลงทุนเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น

160085164851

หากเปรียบเทียบเรื่องสุขภาพหรือชีวิตกับการลงทุนกับหุ้นหนึ่งตัว แน่นอนว่าผู้ลงทุนต้องมีการวิเคราะห์หุ้นตัวนั้นในเชิงลึกเพื่อผลกำไร เช่นเดียวกับสุขภาพร่างกายที่แค่ตรวจสุขภาพประจำปี ได้ผลตรวจออกมาดี แต่ยังต้องทานยาแก้แพ้ทุกวัน หรือยังมีปัญหาน้ำหนักตัวเกินและยังไม่สามารถลดน้ำหนักได้ คุณหมอ Wellness เข้ามามีบทบาทในการปรับพอร์ตสุขภาพ เหมือนนักวิเคราะห์หุ้นที่ทำหน้าที่ช่วยปรับพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน คุณหมอจะทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์เชิงลึกไปที่แต่ละระบบของร่างกายว่าเป็นอย่างไร และปรับสุขภาพให้ โดยดูที่ต้นตอที่แท้จริงของปัญหาสุขภาพ นำไปสู่การรักษาหรือการป้องกันอย่างตรงจุด 

W9 Wellness Center พบว่าจากสภาพแวดล้อมการแพร่ระบาดโควิด-19 มลภาวะจากฝุ่น PM 2.5 และผู้ที่กำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ต้นปี 2562 ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ภาพรวมการลงทุนสุขภาพเริ่มตื่นตัวมากขึ้น ล่าสุดพบมีผู้ใช้บริการตรวจดูแลสุขภาพเชิงลึกกับ W9 Wellness ด้านการตรวจภูมิต้านทานสูงมาเป็นอันดับต้น โดยช่วงก่อนช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 มีอัตราผู้ใช้บริการ 15.57% ขณะที่ช่วงหลังโควิด-19 อัตราผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 20.65% เห็นได้ชัดว่าปัจจุบันผู้บริโภคหันมาสนใจและเลือกลงทุนเพื่อสุขภาพมากขึ้น อันจะนำมาซึ่งพอร์ตการลงทุน ที่ให้ผลกำไรเป็นคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องทำงานได้เต็มที่ สร้างผลกำไรกลับมาให้มากกว่าเงินลงทุนที่ใช้ไปเพื่อการตรวจและดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ทำให้มีความสุขในระยะยาว

160085167497

ยีนคนเราเหมือนกันส่วนใหญ่กว่า 99 % มีเพียงไม่ถึง 1 % ที่ต่างกัน ดังนั้นปัจจัยอื่นซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ล้วนเป็นต้นตอของปัญหาสุขภาพ และในปัจจุบันเรายังให้ความสำคัญค่อนข้างน้อยกับการตรวจหาต้นตอโรคต่าง ไม่ว่าจะเป็นมะเร็ง โรคอ้วนที่นำมาซึ่งโรคอื่น อีกมาก ทั้ง ที่ปัจจุบันมีเครื่องมือในการ Screen มากมายเพื่อตรวจหาสมดุลในการดูแลสุขภาพ เช่น การตรวจหาความสมดุลลำไส้ ความสมดุลฮอร์โมน ระดับความเครียด ระดับสารพิษ และระดับวิตามินต่าง ในร่างกาย ซึ่งการรู้ข้อมูลเหล่านี้ของแต่ละคน จะช่วยทำให้สามารถออกแบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเฉพาะบุคคล เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีสุขภาพที่ดีตลอดอายุที่ยืนยาวนพ.พิจักษณ์ กล่าวทิ้งท้าย

160085169844

W9 Wellness Center ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic) ในโรงพยาบาลพระรามเก้า ให้บริการโปรแกรมการตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน ออกแบบการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล ผ่านการตรวจสุขภาพเชิงลึกด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทั้งด้านพันธุกรรม ระดับฮอร์โมน วิตามิน และการขับสารพิษ พร้อมคำแนะนำจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการช่วยสร้างสมดุลสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมดูแลสุขภาพที่หลากหลายเน้นตอบโจทย์ผู้ใช้บริการให้ตรงกับความต้องการสูงสุด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.w9wellness.com