มทร.อีสาน ส่งมอบเมล็ดกัญชาให้กรมการแพทย์แผนไทย 18,000 เมล็ด

มทร.อีสาน ส่งมอบเมล็ดกัญชาให้กรมการแพทย์แผนไทย 18,000 เมล็ด

มทร.อีสาน ส่งมอบเมล็ดกัญชาให้กรมการแพทย์แผนไทย 18,000 เมล็ด และทุกหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก อย. หวังให้ ปชช. เข้าถึงยารักษาโรค มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี ได้ให้นโยบายด้านการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและการวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์อย่างต่อเนื่อง และตระหนักในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนคนไทยมีโอกาสเข้าถึงยาและการรักษาอย่างทั่วถึง พร้อมส่งเสริมให้การผลิตเมล็ดกัญชาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการนำไปใช้เพื่อการแพทย์อย่างครบวงจร 

159812530275

ซึ่ง มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีทรัพยากรบุคคลและการปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เข้าไปช่วยในการเพาะเมล็ดและการควบคุมการปลูกต้นกัญชาในระบบออแกนิคเพื่อให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพที่สุด  โดยนำเอาความรู้ ในด้านการวิจัยและเทคโนโลยีเข้ามาเติมเต็ม  และก่อให้เกิดระบบฟาร์มอัจฉริยะเพื่อเพิ่มเติมระบบการเกษตรอัตโนมัติให้เป็นการเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่การปลูกกัญชาและส่งเสริมการใช้ระบบในทุกภาคการเกษตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในทุกวิทยาเขต  รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการนำสมุนไพรที่ใช้ประกอบใรตำรับกัญชาและนำมาพัฒนาให้เกิดประสิทธิผลทางคลินิกการแพทย์แผนไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างครบวงจร 

รศ.ดร.โฆษิต กล่าวต่อว่า กว่า 2  ปีที่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ นับว่ากระบวนการเพาะเมล็ดโดย มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีโรงเรือนเพาะปลูกกัญชาพันธุ์หางกระรอกที่ได้มาตรฐาน และระบบการปลูกแบบออแกนิค มีระบบการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์กัญชาและได้รับสิทธิ์การครอบครองจากองค์การอาหารและยา (อย.) มีระบบกล้องวงจรปิดติดตั้งไว้ในห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ 

159812529966

มีกรรมการ 3  ท่านคอยควบคุมระบบความปลอดภัยตลอด 24 ชม. ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และวันนี้ได้ดำเนินการจัดพิธีส่งมอบเมล็ดพันธุ์กัญชาเพื่อนำไปปลูกหลังได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยล่าสุดมีการส่งมอบเมล็ดพันธุ์กัญชา จำนวน 18,000 เมล็ด ให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ครอบครองต่อไป ซึ่งเมล็ดกัญชาเหล่านี้จะถูกนำการบริหารจัดการและส่งต่อเมล็ดกัญชา ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และชุมชนต่างๆ จำนวน 150 แห่ง

เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชกัญชาเพื่อการแพทย์ที่ถูกกฎหมาย จนไปสู่กระบวนการผลิตและกระจายตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งก่อนหน้านี้  มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการส่งมอบให้กับทุกหน่วยงานที่ผ่านการขออนุญาตจากองค์การอาหารและยา (อย.) จำนวนทั้งสิ้น สายพันธุ์หางกระรอก 19,792 เมล็ด และสายพันธ์ฝอยทอง 17,318 เมล็ด 

159812529823

และยังมีหน่วยงานต่างๆ ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ ขอความอนุเคราะห์อีกจำนวนมาก เพื่อการเตรียมการขอรับส่งเมล็ดพันธุ์ที่ดี และมีคุณภาพให้กับหน่วยงานทั่วประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง และสมุนไพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เตรียมนำสายพันธุ์ที่คัดเลือกสายพันธุ์แท้ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสกลนคร และจะขอขึ้นทะเบียนพันธุ์เพื่อจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ต่อไป

มทร.อีสาน โดยสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร คณาจารย์ทุกท่าน พร้อมตอบรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขโดยสนับสนุนนโยบายด้านกัญชาเพื่อการแพทย์ที่ครบวงจร ทั้งการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน โดยสามารถเป็นต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำที่สมบูรณ์แบบและถูกกฎหมายที่มีมาตรฐานและครบวงจรที่สุดในประเทศไทย เป็นต้นแบบเพื่อการพัฒนาของประเทศอย่างบูรณาการต่อไป โดย มทร.อีสาน หวังให้ประชาชนคนไทยมีโอกาสในการเข้าถึงยา และการรักษาโรคร้ายและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนไทย รศ.ดร.โฆษิต กล่าวทิ้งท้าย