กทม.สั่งกักตัว 3 ราย สัมผัสหญิงไทยติด 'โควิด-19'

กทม.สั่งกักตัว 3 ราย สัมผัสหญิงไทยติด 'โควิด-19'

กทม.งัดแผนฉุกเฉิน ประสานโรงพยาบาล 4 เหล่าทัพ รับมือการกลับมาระบาด สั่งกักตัวกลุ่มเสี่ยง 3 รายใกล้ชิดหญิงไทยป่วย "โควิด-19"

เมื่อวันที่ 20 ส.ค.63  พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยกรณีองค์การอนามัยโลก (WHO) แสดงความกังวล คนหนุ่มสาววัย 20-40 ปี เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) แพร่กระจาย เนื่องจากหลายคนเป็นผู้ติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว เป็นอันตรายต่อประชากรกลุ่มเสี่ยงนั้น สำนักอนามัย ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขต เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารร่วมกันจัดทีมผู้พิทักษ์ “ไทยชนะ” เข้าตรวจติดตามสถานประกอบการต่าง ๆ ให้เข้มงวดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง 

"นอกจากนั้น สำนักการแพทย์ กทม.ยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาล 4 เหล่าทัพ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย โดยประชุมหารือร่วมกัน เพื่อเตรียมรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง" พล.ต.ท.โสภณ กล่าว

พล.ต.ท.โสภณ กล่าวว่า ในส่วนของการบริหารจัดการกรณีเกิดสถานการณ์แพร่ระบาด ปัจจุบันได้เตรียมพร้อมเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยรวมจำนวนทั้งสิ้น 2,471 เตียง รวมถึงเตรียมพร้อมห้อง ICU ความดันลบ และห้องแยกเดี่ยวความดันลบ และหอผู้ป่วยสำหรับดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ด้วย ขณะเดียวกันได้บริหารจัดการด้านยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับกรณีเกิดการระบาดระลอกใหม่ สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ จะบริหารจัดการโดยศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ตลอดจนประสานกับสำนักอนามัยในการสอบสวนและคัดกรองโรค 

"นอกจากนั้น ยังได้กำหนดมาตรการเข้มงวดในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรค โดยให้ส่วนราชการในสังกัด จัดกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ทุกวันอังคาร ในบริเวณที่ประชาชนสัมผัสร่วมกัน อีกทั้งได้จัดประชุมโรงพยาบาลหลักทั้ง 9 แห่ง ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกทม.เพื่อเตรียมพร้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีมีการระบาดระลอก 2 โดยใช้ทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (BLS) และระดับสูง (ALS) ในการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลที่เหมาะสมต่อไป" พล.ต.ท.โสภณ กล่าว

พล.ต.ท.โสภณ กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีพบหญิงไทยติดเชื้อโควิด-19 หลังกักตัวครบ 14 วันนั้น สำนักอนามัย กทม. ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขต กองระบาดวิทยา และสถาบันควบคุมโรคเขตเมือง ของกรมควบคุมโรค ในการค้นหาและติดตามตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดในกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ราย และดำเนินการนำเข้าสถานที่กักกันเรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกโดยลงพื้นที่คัดกรองกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และเก็บสิ่งส่งตรวจ รวมถึงค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ เพื่อคัดกรองผู้มีอาการผิดปกติร่วมด้วย