ด่วน!! ผู้ชมคอนเสิร์ต ‘เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น’ ให้ไปตรวจโควิด-19

ด่วน!! ผู้ชมคอนเสิร์ต ‘เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น’ ให้ไปตรวจโควิด-19

สธ.ประกาศให้ผู้ชมคอนเสิร์ต “เจนนี้ ได้หมดถ้าสดขื่น”เข้าตรวจโควิด-19ฟรี 4-5 ส.ค.นี้ หน้าที่ทำว่าการอ.ชะอวด อธิบดีกรมควบคุมโรคย้ำไม่ได้พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อในพื้นที่ เป็นการเฝ้าระวังเชิงรุกเท่านั้น แตกต่างจากกรณีจ.ระยอง


จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอการแสดงคอนเสิร์ตของนักร้อง “เจนนี้ ได้หมดถ้าสดชื่น” ที่จัดแสดงเมื่อวันที่ 25 ก.ค.2563 ในงานประเพณี ดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งนายอำเภอชะอวดได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าแจ้งความดำเนินคดี ฐานความผิดตามมาตรา 9 และมาตรา 18 แห่งพรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548แล้วเมื่อวันที่ 30 ก.ค.2563นั้น 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธฺบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า กรม ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ได้พิจารณาดำเนินการเฝ้าระวังเชิงรุกให้กับผู้ที่เข้าขมคอนเสิร์ตในวันดังกล่าว โดยสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19ได้ฟรี ณ หน้าที่ว่าการอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. โดยจัดเตรียมนำรถรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน 5 คันไว้ให้บริการ ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังเชิงรุกให้กับประชาชนที่เข้าชมคอนเสิร์ตดังกล่าวที่อาจจะมีความกังวลจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ที่ถือเป็นกิจกรรมที่มีความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดการแพร่เชื้อโรคโควิด-19ได้ 

“กรณีคอนเสิร์ตนี้ไม่เหมือนกับกรณีที่เกิดขึ้นที่จ.ระยองซึ่งมีการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโรคโควิด-19ในพื้นที่ แต่กรณีที่อ.ชะอวดนี้ไม่ได้มีการตรวจพบผู้ป่วยยืนยัน แต่เป็นเหตุการณ์ที่ถือว่ามีความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอย่างมาก เพราะมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคตามที่รัฐกำหนด จึงจำเป็นต้องเข้าไปเฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่ และการดำเนินการเช่นนี้ไม่ได้เป็นมาตรฐานสำหรับทุกกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ แต่จะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ ขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่ที่มีการฝ่าฝืนไม่ทำตามมาตรการที่รัฐกำหนด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน”นพสุวรรณชัยกล่าว