เชียงใหม่อากาศแย่ที่ 4 ของโลก 'ฝุ่น PM 2.5' ทั่วไทย เกินค่ามาตรฐาน 16 จังหวัด

เชียงใหม่อากาศแย่ที่ 4 ของโลก 'ฝุ่น PM 2.5' ทั่วไทย เกินค่ามาตรฐาน 16 จังหวัด

รายงานคุณภาพอากาศประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566 พบค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานและมีผลกระทบต่อสุขภาพ 16 จังหวัด โดย เชียงใหม่ อยู่อันดับที่ 4 เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุดในโลก

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานคุณภาพอากาศประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566 พบค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานและมีผลกระทบต่อสุขภาพ 16 จังหวัด ขณะที่ข้อมูลจาก IQAir ล่าสุด จังหวัดเชียงใหม่อยู่อันดับที่ 4 เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุดในโลก

โดย 16 จังหวัด ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน มีผลกระทบต่อสุขภาพ (ข้อมูล ณ 07.00 น.วันที่ 24 มี.ค.2566) ดังนี้

 1. กรุงเทพฯ
 2. เชียงราย
 3. เชียงใหม่
 4. น่าน
 5. แม่ฮ่องสอน
 6. พะเยา
 7. ลำพูน
 8. ลำปาง
 9. แพร่
 10. พิษณุโลก
 11. ตาก
 12. กำแพงเพชร
 13. บึงกาฬ
 14. เลย
 15. นครพนม
 16. อุบลราชธานี

- ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 32-278 มคก./ลบ.ม.

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 4 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 32-86 มคก./ลบ.ม.

- ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 18-36 มคก./ลบ.ม.

- ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 5-29 มคก./ลบ.ม.

- ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 11-20 มคก./ลบ.ม.

- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 15-52 มคก./ลบ.ม.

 

เชียงใหม่อากาศแย่ที่ 4 ของโลก 'ฝุ่น PM 2.5' ทั่วไทย เกินค่ามาตรฐาน 16 จังหวัด

 

คำแนะนำทางสุขภาพ

ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​ (พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

สามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ AirBKK

 

เชียงใหม่อากาศแย่ที่ 4 ของโลก 'ฝุ่น PM 2.5' ทั่วไทย เกินค่ามาตรฐาน 16 จังหวัด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- สารพัดโรคจาก ‘ฝุ่น PM 2.5’ ส่งผลต่อสุขภาพทุกช่วงวัย

 

เว็บไซต์ IQAir รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มี.ค.2566 เวลา 8.46 น.) เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงที่สุดในโลก ปรากฏว่า จังหวัดเชียงใหม่ อยู่อันดับที่ 4 เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุดในโลก วัดได้ 168 AQI

ทั้งนี้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM 2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)

ในช่วงวันที่ 24-29 มี.ค.2566 มีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีสภาพอากาศเปิด ส่งผลให้ฝุ่น PM 2.5 เกิดการสะสมตัวมีแนวโน้มลดลง มีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุม ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ขอให้ประชาชนระมัดระวังรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานกลางแจ้งที่ควรระวังโรคลมแดด และวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

ช่วงวันที่ 24 มี.ค.2566 เป็นต้นไป สถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลำดับ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปิดมากขึ้น เพดานการลอยตัวอากาศที่สูงขึ้น ประกอบกับลมทางใต้ที่กำลังแรงช่วยพัดพาฝุ่นละอองออกจากพื้นที่