ยอดโควิด-19 รอบสัปดาห์ ติดเชื้อรายใหม่ลดลงต่อเนื่อง เฉลี่ยวันละ 17 คน

ยอดโควิด-19 รอบสัปดาห์ ติดเชื้อรายใหม่ลดลงต่อเนื่อง เฉลี่ยวันละ 17 คน

สถานการณ์โควิด-19 รายสัปดาห์ ลดลงต่อเนื่องพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 122 ราย เฉลี่ยวันละ 17 คน เสียชีวิต 6 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 46 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 27 ราย

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 กรมควบคุมโรค รายงาน สถานการณ์โควิด-19 ในรอบสัปดาห์ ช่วงวันที่ 5-11 มีนาคม 2566 ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่รักษาตัวในโรงพยาบาล 122 ราย เฉลี่ยรายวัน จำนวน 17 ราย/วัน เทียบกับช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2566) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 147 ราย เฉลี่ยวันละ 21 ราย ทำให้ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงปัจจุบันอยู่ที่ 4,385 ราย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โดย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ "โควิด-19" รอบสัปดาห์ จำนวน 6 ราย เฉลี่ยรายวัน จำนวน 1 ราย/วัน เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า (26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2566) ที่เสียชีวิตรวม 7 คน เฉลี่ยวันละ 1 คน ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 ถึงปัจจุบันอยู่ที่ 255 คน 

ขณะที่ยอดผู้ป่วยปอดอักเสบ 46 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 27 ราย

ยอดโควิด-19 รอบสัปดาห์ ติดเชื้อรายใหม่ลดลงต่อเนื่อง เฉลี่ยวันละ 17 คน

ส่วนจำนวนการให้ "วัคซีนโควิด-19" ณ วันที่ 11 มีนาคม 2566 มีการให้วัคซีน สะสม 144,894,725 โดส เพิ่มขึ้น 880 โดส ดังนี้

  • วัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 57,228,587 โดส เพิ่มขึ้น 103 โดส
  • วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 53,722,958 โดสเพิ่มขึ้น 142 โดส
  • ตั้งแต่เข็มที่ 3 ขึ้นไป 33,943,180 โดส เพิ่มขึ้น 635 โดส