คนใกล้ชิดทะเลาะกันเพราะอะไร | บวร ปภัสราทร

คนใกล้ชิดทะเลาะกันเพราะอะไร | บวร ปภัสราทร

ไม่มีใครที่ไม่เคยทะเลาะกับคนอื่น แรงบ้าง เบาบ้าง สุดแล้วแต่สถานการณ์และตัวตนของแต่ละคน อาจดูแปลกมากขึ้นไปอีก

สำหรับบางคนที่พบว่า ใครสักคนที่ใกล้ชิดที่ดูเหมือนจะดีกับคนอื่นไปทั้งโลก จนแทบไม่มีใครเชื่อว่าใครคนนั้นจะมีเรื่องทะเลาะกับใครได้ แต่คนใกล้ชิดที่ดูดีในสายตาคนอื่นนั้นกลับกลายเป็นคู่ทะเลาะสำคัญไปเสียแล้ว

คนที่ไม่ใช่พรรคพวกกันทะเลาะกัน เพราะแก่งแย่งอำนาจระหว่างกัน ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่อำนาจที่ต้องการนั้น มีคนอื่นกำลังจะมาแย่งไป ย่อมต้องมีการป้องกันการสูญเสียอำนาจนั้นไป ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะกันในที่สุด

คนใกล้ชิดทะเลาะกันเพราะอะไร | บวร ปภัสราทร

ส่วนจะนำไปสู่ความรุนแรงหรือไม่ ก็ขึ้นกับว่าอำนาจนั้นนำไปสู่อะไรต่ออะไรที่สำคัญกับแต่ละฝ่ายที่ทะเลาะกันมากแค่ไหน และมีหนทางยุติโดยจัดสรรอำนาจระหว่างกันได้อย่างลงตัวมากน้อยเพียงใด

แต่คนใกล้ชิดกันไม่มีเหตุทะเลาะกันจากการแก่งแย่งอำนาจ คนใกล้ชิดมักทะเลาะกัน เพราะไม่สามารถยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้

และเมื่ออีกคนหนึ่งพยายามจะบอกว่า มีความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้น การทะเลาะจะเป็นกลไกป้องกันตนเองจากการที่ต้องยอมรับความผิดพลาดนั้น

 

คนใกล้ชิดทะเลาะกันเพราะอะไร | บวร ปภัสราทร

ถ้าไม่คิดว่าความผิดพลาดใดๆ เป็นเรื่องใหญ่โต การทะเลาะระหว่างพรรคพวกเพื่อนฝูงจะไม่เกิดขึ้น หรือแทนที่จะพยายามบอกว่าความผิดพลาดนั้นมาจากใคร

ให้เปลี่ยนมาเป็นช่วยกันปัดเป่าความผิดพลาดนั้นไปได้อย่างไร คนใกล้ชิดก็จะไม่ต้องมาทะเลาะกันให้เหนื่อยใจหลังการวิวาทนั้น

คนใหญ่คนโตที่มีอำนาจ โดยปราศจากการนับถือจากคนอื่น จะเป็นคนที่มีเรื่องทะเลาะกับคนอื่นมากกว่าคนที่ได้อำนาจมาพร้อมกับการยอมรับนับถือจากคนอื่น

ที่ทะเลาะบ่อยๆ เพราะต้องการแสดงอำนาจของตนเองให้คนที่ไม่นับถือนั้นได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ชีวิตการงานแบบนี้การวิวาทด้วยวาทะจะกลายเป็นเรื่องปกติที่พบเจออยู่เป็นประจำ

แต่คนใกล้ชิดที่กลายเป็นคู่ทะเลาะนั้น ไม่ได้ทะเลาะเพราะต้องการแสดงอำนาจ แต่ทะเลาะเพราะพยายามกลบเกลื่อนเรื่องสำคัญบางเรื่องที่ตนเองคิดว่าจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน เลือกที่จะทะเลาะเรื่องเล็กเรื่องน้อย

โดยหวังว่าจะหลีกเลี่ยงการทะเลาะกันในเรื่องใหญ่ได้ หรือบางครั้งเป็นเพราะไม่เห็นหนทางในการบอกกล่าวเรื่องที่คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่นั้นได้ ซึ่งกลับกลายเป็นการสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันเพราะเรื่องเล็กเรื่องน้อย

อยู่ใกล้กันแล้วน่ารำคาญเพราะมีเรื่องจุกจิกให้ทะเลาะกันเป็นประจำ ถ้าเริ่มพบการทะเลาะกันจากเรื่องจุกจิก ให้พยายามมองหาได้แล้วว่า มีเรื่องใหญ่อะไรที่กระทบความสัมพันธ์ระหว่างกันซ่อนอยู่บ้างหรือไม่

ซึ่งบางทีเรื่องที่ซ่อนไว้นั้นอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรนัก ถ้าเปิดทางให้เอาเรื่องนั้นมาคุยกันตรงๆ ไปเลยอาจช่วยลดแรงจูงใจในการทะเลาะกันในเรื่องเล็กเรื่องน้อยลงไปได้

ถ้าไม่ใช่พรรคพวกกัน การคิดว่าตนเองถูกเสมอนำไปสู่การทะเลาะกันอย่างแน่นอน

ถ้ายึดมั่นว่าพวกฉันถูก พวกแกผิดไว้ก่อนแล้ว พยายามหาตรรกะสารพัดมาช่วยสนับสนุนว่าทำไมฉันจึงถูกเสมอนั้น ยิ่งเป็นชนวนของการทะเลาะมากยิ่งขึ้น

เพราะคิดไปว่าที่ต้องทะเลาะกันนั้นเพราะอีกฝ่ายดูไม่มีเหตุผลอะไร ทนฟังคำชี้แจงไม่ได้ คำชี้แจงกลายเป็นคำแก้ตัว หรือเป็นข้อกล่าวหากันไปเสียหมด

ถ้าลดความเป็นตัวตนลงเสียบ้าง โอกาสในการที่ต้องทะเลาะกับคนอื่นก็จะลดลงไป แต่คนใกล้ชิดกลับทะเลาะกัน ทั้งๆ ที่ต่างฝ่ายต่างคิดว่าตนเองผิด ต่างฝ่ายต่างแคร์กันและกันแต่ก็ยังทะเลาะกัน อาจเป็นเพราะมีปัญหาในการสื่อสารระหว่างกัน

ตั้งใจจะสื่อสารอย่างหนึ่ง แต่วิธีการสื่อสารที่เลือกใช้ในสถานการณ์นั้นกลับทำให้อีกฝ่ายเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่ง กลายเป็นทะเลาะกันได้

ทั้งๆ ที่ต่างคนต่างหวังดีต่อกัน ซึ่งเป็นการทะเลาะกันที่ก่อให้เกิดความบาดเจ็บทางจิตใจค่อนข้างแรง หากไม่รีบแก้ไขจะนำไปสู่เรื่องใหญ่ในความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ลองพยายามปรับวิธีการสื่อสารที่ใช้ระหว่างกันดูบ้าง โดยตระหนักว่าวิธีการที่เคยใช้ได้ดีในอดีต อาจให้ผลตรงข้ามในปัจจุบันได้ ไม่ว่าจะใกล้ชิดกันแค่ไหนก็ตาม เราไม่อาจรับรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด การปรับตัวจึงเป็นเรื่องจำเป็น

คนใกล้ชิดทะเลาะกันได้ แต่ตราบเท่าที่ยังไม่เกลียดกัน ทะเลาะกันได้ก็ดีกันได้

คอลัมน์ ก้าวไกลวิสัยทัศน์

รศ.บวร ปภัสราทร 

นักวิจัย Digital Transformation

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

email. [email protected]