โอกาส Wellness Businessไทย คาดปี66โตเฉียด2.5หมื่นล้านบาท

โอกาส Wellness Businessไทย คาดปี66โตเฉียด2.5หมื่นล้านบาท

ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีการดูแลด้านสุขภาพที่ดี หรือมีความมั่นคงทางสุขภาพสะท้อนจาก Global Health Security (GHS) Index 2021 ซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยไทยอยู่ในอันดับ 5 ของโลกและเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย

ด้วยความพร้อมในการรับมือการแพร่ระบาดรวมทั้งระบบสาธารณสุขและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในภาพรวมอยู่ในระดับดี  อีกทั้งในมุมของค่ารักษาพยาบาล พบว่า ไทยยังมีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ต่อประชากรต่ำที่สุดใน 10 ประเทศ โดยเฉลี่ยรายละ 296 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี

ขณะที่เกาหลีใต้อยู่ที่อันดับ 9 ด้วยค่าใช้จ่าย 3,406 ดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงด้านที่เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ให้ภาพสอดคล้องกัน คือ ไทยติดอันดับประเทศในเอเชียที่มีรายได้สูงโดยอยู่ที่ 589 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำหน้าเกาหลีใต้ที่อยู่ที่ 415 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โอกาส Wellness Businessไทย คาดปี66โตเฉียด2.5หมื่นล้านบาท

ปี66Wellnessไทยโต2.5หมื่นล้าน

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ TTB Analytics ระบุว่าในปี 2565 สถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นรวมถึงมีการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ 100% ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมารักษาตัวมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนประมาณการรวมทั้งปี 2565 อยู่ที่ 10.5 ล้านคน และประมาณการรายได้ในส่วนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เป็นเม็ดเงิน 1.9 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 80% ของรายได้เชิงการแพทย์ของปี 2562

ฉะนั้น ในปี 2566 คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้นเป็น 22 ล้านคน มีแนวโน้มรายได้เติบโตต่อเนื่อง คาดอยู่ที่ 2.5 หมื่นล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ปี2573ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโต2เท่า โอกาสทางธุรกิจของ“ประชาชนไทย”

กินดี-สุขภาพดี มาแรงหลังโควิด ดันไทยสู่เป้า "การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ"

ททท. เคลื่อนยุทธศาสตร์ "ไทย เมดิคัล ฮับ ออฟ เดอะ เวิลด์"

เศรษฐกิจเวลเนส สร้างรายได้หลัง “โควิด”

 

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสภาคเหนือ

ปี 2566 เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราชะลอลงจากปัญหาเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง การดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดโดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจหลัก ทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน จึงเป็นที่มาของผู้ที่ใส่ใจสุขภาพมีแนวโน้มที่จะเดินทางไปรักษาในประเทศทางเลือกที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า ดังนั้น ถือเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น

ด้วยศักยภาพของบุคลากรทางด้านการแพทย์ โรงพยาบาลที่ได้การรับรองตามมาตรฐานสากล และการมีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่เปรียบเทียบแล้วยังอยู่ในระดับต่ำ รวมทั้งการปรับหลักเกณฑ์วีซ่าใหม่เพื่อหนุนให้คนไข้ต่างชาติเลือกเดินทางมาใช้บริการรักษาพยาบาลในประเทศไทย และการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ ล้วนส่งผลให้ธุรกิจสุขภาพ หรือ Wellness Business ของไทยเติบโตทั้งสิ้น

โอกาส Wellness Businessไทย คาดปี66โตเฉียด2.5หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนชัดเจนในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสประเทศไทย ซึ่งได้มีการคัดเลือกไว้ 7 ระเบียง คาดว่าสร้างสร้างมูลค่าเศรษฐกิจราว 1 แสนล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี สำหรับระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสภาคเหนือ คาดว่าภายในระยะเวลา 3 ปีจะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้เติบโตได้ราว 30,000 ล้านบาท

โดยในส่วนของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสภาคเหนือ จะบูรณาการทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับให้พื้นที่ภาคเหนือเป็นเขตระเบียงนวัตกรรมเวลเนสที่สมบูรณ์ โดยใช้ฐานการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือ

โอกาส Wellness Businessไทย คาดปี66โตเฉียด2.5หมื่นล้านบาท

อาทิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเครือข่ายในการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจการท่องเที่ยว อาทิ กลุ่มโรงแรม กลุ่มสถานบริการสุขภาพ และการพัฒนาเครือข่ายซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมเวลเนส

 

ธุรกิจสุขภาพต้องมององค์รวมสังคม

ล่าสุด สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดหลักสูตรAnti-aging และHeal thcare & Wellness Business Management อบรมระยะสั้น 7 สัปดาห์ผู้ประกอบการเรียนเข้าใจได้ง่ายจากวิทยากรผู้มีประสบการจริงพร้อมและศึกษาดูงานสถานที่จริง

ศ.พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่ามฟล.เป็นสถาบันที่ส่งเสริมให้คนสุขภาพดีทั้งกายและใจ โดยในแต่ละปีได้ผลิตบุคลากรสายสุขภาพ ปีละ 400-500 คนบุคลากรด้านสุขภาพทุกคน จะเป็นผู้ที่ไปทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของคนไทย และถ่ายทอดความรู้ สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนดูแล รักษา ป้องกันสุขภาพของตนเองให้ดี

โอกาส Wellness Businessไทย คาดปี66โตเฉียด2.5หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ โอกาสของ Wellness มีมากธุรกิจสุขภาพในประเทศไทยมีโอกาสเติบโตอย่างมาก เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรฐาน บุคลากร สถานที่ เทคโนโลยี และค่าใช้จ่าย เรามีความพร้อมทุกด้านจึงต้องเตรียมพร้อม โดยเฉพาะมาตรฐานการดำเนินการ การพัฒนาคนรวมถึงความเชี่ยวชาญ จิตบริการ ความรู้ทางธุรกิจ Wellness Business เป็นธุรกิจสุขภาพที่ดูแลสุขภาพองค์รวม และไม่ใช่มีเพียงการรักษา หรือบริการเพื่อสุขภาพเท่านั้นการพัฒนาอัพสกิล รีสกิลให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพ และนักธุรกิจด้านสุขภาพให้มีความรู้ เทคโนโลยีด้านการแพทย์ จึงเป็นเรื่องจำเป็น

“ธุรกิจสุขภาพในประเทศไทยมีโอกาสเติบโตอย่างมาก แต่การแข่งขันมีความรุนแรงมากขึ้น บุคลากรสายสุขภาพ นักธุรกิจต้องเตรียมพร้อมพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ และไม่ใช่มองเพียงกำไรของธุรกิจเท่านั้น แต่ต้องมองถึงสังคม การทำให้คนในประเทศ และทุกคนที่เข้ามารักษามีสุขภาพที่ดี”ศ.พิเศษ ดร.วันชัยกล่าว

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่าหลักการดูแลสุขภาพต้องเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์การจะทำให้ธุรกิจ Wellness เติบโตต้องทำควบคู่กันไปกับการส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงการดูแลสุขภาพที่ดีตั้งเป้าว่าอีก 3 ปีข้างหน้าจะผลักดันให้ Wellness Center ของมฟล.เป็นศูนย์กลางของ Wellness ภูมิภาคอาเซียน และอีก 8 ปีข้างหน้า เป็นการดูแลสุขภาพของคนทั่วโลกให้ได้

ปัจจุบันศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MFU Wellness Center)มีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่ รองรับเป็นทางเลือกในการรักษาทำหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้ป่วย คัดกรองโรค

การที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีเวชศาสตร์ชะลอวัยสามารถชะลอความแก่ได้ โดยต้องทำให้สภาพร่างกายและใจไม่เสื่อมสภาพดังนั้น การดูแลสุขภาพ หรือการขับเคลื่อนธุรกิจ Wellness นักธุรกิจ หรือสถาบันที่สอนด้านนี้ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย

โอกาส Wellness Businessไทย คาดปี66โตเฉียด2.5หมื่นล้านบาท

ธุรกิจเชิงสุขภาพเติบโตได้อีกมาก

นพ.ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก กล่าวว่าWellness Tourism ที่เป็นกระแสความต้องการจากกลุ่มนักท่องเที่ยวมีความต้องการจะดูแลสุขภาพในขณะเดินทางพักผ่อนไปตามสถานที่ต่างๆ ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจึงมีอัตราเติบโตสูงขึ้นทุกๆ ปี

จากสถิติประเทศไทยเองนั้นถูกจัดอันดับโดย GWI (Global Wellness Institute) เมื่อปี 2020 ให้เป็น Wellness Destination อันดับ 2 รองจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งธรรมชาติ อาหารไทย สมุนไพรไทย และ ศูนย์รวมการแพทย์ ของประเทศไทยจะเป็นจุดเด่นที่ทำให้ธุรกิจเชิงสุขภาพเติบโตได้มากขึ้น

โอกาส Wellness Businessไทย คาดปี66โตเฉียด2.5หมื่นล้านบาท

อัตราเติบโตมากที่สุดของธุรกิจเชิงสุขภาพในประเทศไทย (Wellness Economy Sectors) และยังสูงสุดเมื่อเทียบกับอัตราของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก รวมถึง ทั่วโลก ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ประเทศไทยสามารถจะพัฒนาและขยายอัตราเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต

โอกาส Wellness Businessไทย คาดปี66โตเฉียด2.5หมื่นล้านบาท