นนท์พร้อม "ฉีดวัคซีนโควิด-19" ไฟเซอร์ฝาม่วง ฝาส้ม ฝาแดง เริ่ม 1 ธ.ค. นี้

นนท์พร้อม "ฉีดวัคซีนโควิด-19" ไฟเซอร์ฝาม่วง ฝาส้ม ฝาแดง เริ่ม 1 ธ.ค. นี้

นนท์พร้อม ประชาชน ทุกสัญชาติ ทุกพื้นที่อยู่อาศัย "ฉีดวัคซีนโควิด-19" ไฟเซอร์ฝาม่วง ฝาส้ม ฝาแดง เริ่ม 1 ธ.ค. นี้

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แจ้ง "นนท์พร้อม @Hospital" ขอเชิญประชาชน ทุกสัญชาติ ทุกพื้นที่อยู่อาศัย "ฉีดวัคซีนโควิด-19" ทุกเข็ม เริ่ม 1 ธ.ค. 2565

- Pfizer ฝาแดง สำหรับเด็ก 6 เดือน-4 ปี

- Pfizer ฝาส้ม สำหรับเด็ก 5-11 ปี

- Pfizer ฝาม่วง สำหรับอายุ 12 ปีขึ้นไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เงื่อนไข "ฉีดวัคซีนโควิด-19"

- ชาวไทยเตรียมเอกสารทางราชการ

  • เด็ก สำเนาสูติบัตรหรือบตรประชาชน
  • ผู้ใหญ่ บัตรประชาชน

- ชาวต่างชาติ เตรียม passport หรือบัตรสีชมพู

เติมวัคซีนให้เต็มแต่วันนี้ เพื่อชีวีปลอดภัยในวันที่โควิดกลับมา

นนท์พร้อม "ฉีดวัคซีนโควิด-19" ไฟเซอร์ฝาม่วง ฝาส้ม ฝาแดง เริ่ม 1 ธ.ค. นี้

 

ขณะที่ กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในรอบสัปดาห์ ช่วงวันที่ 20 - 26 พ.ย. 65 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รักษาตัวในโรงพยาบาล 4,914 คน เฉลี่ยวันละ 702 คน เทียบกับช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (13 - 19 พ.ย.65) มีผู้ติดเชื้อ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,957 คน เฉลี่ยวันละ 565 คน ทำให้ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 ถึงปัจจุบันอยู่ที่ 2,483,809 คน

โดยผู้เสียชีวิตรายใหม่มี 74 คน เฉลี่ยวันละ 10 คน เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าที่เสียชีวิตรวม 69 คน เฉลี่ยวันละ 9 คน ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 ถึงปัจจุบันอยู่ที่ 11,482 คน ขณะที่ยอดผู้ป่วยปอดอักเสบ 553 คน และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 319 คน
 
ส่วนจำนวนการให้วัคซีน ณ วันที่ 26 พ.ย. 65 มีการให้วัคซีนสะสม 143,155,910โดส เพิ่มขึ้น 8,415 โดส ดังนี้

  • วัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 57,086,730 โดส เพิ่มขึ้น 1,009 โดส
  • วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 53,570,366 โดสเพิ่มขึ้น 885 โดส
  • ตั้งแต่เข็มที่ 3 ขึ้นไป 32,498,814 โดส เพิ่มขึ้น 6,521 โดส