เช็ก 4 ช่องทาง "สิทธิบัตรทอง" ป่วยโควิดรักษา ฟรี

เช็ก 4 ช่องทาง "สิทธิบัตรทอง" ป่วยโควิดรักษา ฟรี

ในขณะนี้ "ผู้ป่วยโควิด-19" มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาย้อนหลัง 3 สัปดาห์ ทำให้ขณะนี้ ประชาชนยังต้องคงมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกัน สปสช. เปิด 4 ช่องทาง เพื่อให้ผู้ป่วยโควิด "สิทธิบัตรทอง" เข้าถึงการรักษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

จากแนวโน้มจำนวน ผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลรายงาน กรมควบคุมโรค ในช่วงสัปดาห์ที่ 46 วันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2565 พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายใหม่จำนวน 3,957 ราย เฉลี่ย 565 รายต่อวัน เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงร้อยละ 25 ขณะที่มีผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต 69 ราย ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

 

เมื่อดูข้อมูลย้อนหลังพบว่า จำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงอีก ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ทั่วโลก ดังนั้น จำเป็นที่ประชาชนทุกคนต้องดูแลสุขภาพตนเอง โดยเฉพาะการเน้นมาตรการป้องกันเพื่อให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 เช่น สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัด การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการรับวัคซีนที่ยังมีความจำเป็นสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ที่เป็นผู้มีความเสี่ยงสูง 

 

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะโฆษก สปสช. กล่าวว่า ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วย โรคโควิด-19 ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค ดังนี้

 

ผู้ป่วยกลุ่มไม่มีอาการ

 • ขอให้พิจารณาดูแลรักษาตามความเหมาะสม โดยให้ปฏิบัติตาม DMH อย่างเคร่งครัด 5 วัน
 • หากจำเป็นต้องออกจากบ้านหรือไปทำงานให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและระมัดระวังการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น

 

กลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง

 • มีไข้ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 39 องศาเซลเซียสขึ้นไป โดยวัดอย่างน้อง 2 ครั้ง ห่างกัน 4 ชั่วโมงในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง
 • มีค่าออกซิเจนในเลือดน้อยกว่า 94%
 • มีภาวะแทรกซ้อน หรือการกำเริบของโรคประจำตัว
 • มีภาวะอื่นๆ ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามดุลพินิจของแพทย์

 

สิทธิบัตรทอง ป่วยโควิดรักษาฟรี 

 

ประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท ในกรณีที่เจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 สามารถใช้สิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้ป่วยกลุ่มไม่มีอาการหรือเจ็บป่วยเล็กน้อย

 • สามารถรับบริการรับยาที่ร้านยา
 • บริการโควิด-19 ด้วยระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
 • บริการปฐมภูมิทุกที่ได้

ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง

 • ขอให้เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลตามสิทธิ โดย สปสช. ยังคงสิทธิประโยชน์บริการเพื่อดูแลผู้ป่วยโควิดอย่างต่อเนื่อง

 

4 ช่องทาง รักษาฟรี

 

ทั้งนี้ บริการเพื่อดูผลผู้ป่วยโควิด สิทธิบัตรทอง มี 4 ช่องทาง ดังนี้ 

1.สถานพยาบาลตามสิทธิ หรือหน่วยบริการประจำ ตรวจสอบสิทธิและรายชื่อได้ที่ คลิก

2.หน่วยบริการปฐมภูมิทุกที่ ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข (พื้นที่ กทม.), คลินิกชุมชนอบอุ่น, สถานีอนามัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.), หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล, ศูนย์สุขภาพชุมชน เป็นต้น

ดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ สปสช. เลือกประเภทการขึ้นทะเบียนที่ระบุว่า บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป หรือ หน่วยบริการประจำ

3.รับยาที่ร้านยา เฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ดูรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมได้ที่ คลิก

 

4.ดูแลด้วยระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ผ่าน 4 แอปพลิเคชันสุขภาพด้วยบริการ “COVID-19 Telemedicine” เลือกแอปฯ ใดแอปฯ หนึ่ง ดังนี้ 

 • แอปพลิเคชัน Clicknic ให้บริการโดย บริษัท คลิกนิก เฮลท์ จำกัด คลิก รับผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ ทั้งกลุ่มสีเขียวและกลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี, ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน และหญิงตั้งครรภ์) สอบถามเพิ่มเติม Line ID : @clicknic
 • แอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) ให้บริการโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด คลิก รับผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ เฉพาะกลุ่มสีเขียว (ไม่รับกลุ่ม 608) สอบถามเพิ่มเติม Line ID: @mordeeapp
 • แอปพลิเคชัน Good Doctor Technology ให้บริการโดย บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) คลิก รับเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว (ไม่รับกลุ่ม 608) ที่อยู่ในพื้นที่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และชลบุรี เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติม Line ID: @gdtt 
 • แอป Totale Telemed โดย บริษัท โททอลเล่เทเลเมด คลิก รับผู้ป่วยโควิด-19 ทุกประเภท เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ กลุ่ม 608 ทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติม Line ID : @totale หรือสายด่วน 0620462944, 0618019577

 

เช็ก 4 ช่องทาง "สิทธิบัตรทอง" ป่วยโควิดรักษา ฟรี