วิธีเช็คสิทธิ-จองคิวตรวจสุขภาพฟรี ‘ประกันสังคม-บัตรทอง’ ผ่าน ‘เป๋าตัง’

วิธีเช็คสิทธิ-จองคิวตรวจสุขภาพฟรี ‘ประกันสังคม-บัตรทอง’ ผ่าน ‘เป๋าตัง’

รู้ยัง? แอปฯ เป๋าตัง มีเมนูให้เช็คสิทธิ “ตรวจสุขภาพฟรี” โดยใช้ได้ทั้งผู้มีสิทธิ “บัตรทอง” และ ผู้มีสิทธิ “ประกันสังคม” โดยสามารถตรวจสอบข้อมูล เช็คเงื่อนไขบริการ และจองคิวออนไลน์เพื่อตรวจสุขภาพได้ฟรีๆ ผ่านฟีเจอร์ Health Wallet หรือ กระเป๋าสุขภาพ

หมุดหมายปลายปีสำคัญที่คนส่วนใหญ่มักหลงลืมคือ ‘การตรวจสุขภาพประจำปี’ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เราทุกคนควรได้รับการตรวจเช็คอย่างน้อยปีละครั้งแม้ไม่มีอาการเจ็บไข้ เพราะทุกวันนี้ปัจจัยภายนอกต่างๆ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทีละน้อยโดยที่เราไม่รู้ตัว เช่น มลภาวะฝุ่น PM 2.5 ควันพิษจากท่อไอเสีย สารเคมีและสารก่อมะเร็งที่ตกค้างในผักและผลไม้  โรคระบาด เช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคโควิด-19 (Covid-19) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ในตัวบุคคลเอง เช่น โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ในปัจจุบันคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางสุขภาพได้ฟรี ตามสิทธิบริการหลักประกันสุขภาพของตนเอง รวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปีเช่นเดียวกัน 


 

 • สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ “บัตรทอง” ตรวจสุขภาพฟรีตามกลุ่มอายุ

สำหรับใครที่มีสิทธิบัตรทองสามารถตรวจสุขภาพฟรีตามกลุ่มวัยที่กำหนด แบ่งเป็น หญิงตั้งครรภ์, เด็กเล็ก 0.5 ปี, เด็กโตและวัยรุ่น 6-24 ปี, ผู้ใหญ่ 25-59 ปี, ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยรายการตรวจฟรี เช่น ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ตรวจไขมันในเลือด ฯลฯ 

ทั้งนี้ไม่มีการมอบสิทธิการตรวจสุขภาพให้กับผู้มีสิทธิทั่วไปโดยตรง แต่จะเป็นในลักษณะของการเข้าพบแพทย์เพื่อคัดกรองความเสี่ยงและซักถามประวัติหรือพฤติกรรมสุขภาพเพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปตามความจำเป็น จากนั้นจึงเป็นการส่งตรวจตามดุลยพินิจและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เท่านั้น

แต่สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและพักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเข้ารับสิทธิการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพ ณ คลินิกผู้สูงอายุครบวงจรทั้ง 64 แห่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ที่สนใจเข้ารับบริการสามารถแจ้งความจำนงได้ที่โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุข 

 

 • สิทธิประกันสังคม ม.33 ม.39 ตรวจฟรีกว่า 14 รายการ

สิทธิประกันสังคม ม.33 ม.39 แบบไปตรวจเองตามสิทธิรักษาพยาบาล สามารถตรวจฟรีประมาณ 14 รายการ โดยแบ่งตามช่วงอายุจะมีเกณฑ์การตรวจสุขภาพแตกต่างกัน โดยสรุปคือ 


 

 • การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 • การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากร อายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี , 40-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง/ปี , 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง 
 • การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์ อายุ 40-54 ปีตรวจ 1 ครั้ง, อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1-2 ปี 
 • การตรวจสายตาด้วย Snellen eye Chart อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC อายุ 18-54 ปีตรวจ 1 ครั้ง, อายุ 55-70 ปีตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 • ตรวจปัสสาวะ UA อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 • น้ำตาลในเลือด FBS อายุ 35-54 ปีตรวจทุก 3 ปี, อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 • การทำงานของไต Cr อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 • ไขมันในเลือดชนิด Total cholesterol & HDL อายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี
 • เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ.2535 ตรวจ 1 ครั้ง 
 • มะเร็งปากมดลูกวิธี Pap Smear อายุ 30-54 ปีตรวจ 1 ครั้ง/ปี, อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง
 • มะเร็งปากมดลูกวิธี Via อายุ 30-54 ปีตรวจทุก 5 ปี, อายุ 55 ปีขึ้นไปแนะนำให้ตรวจ Pap Smear
 • เลือดในอุจจาระ FOBT อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี 
 • Chest X-ray อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

ทั้งนี้ วิธีเตรียมตัวก่อนไปตรวจสุขภาพคือการเช็คสิทธิกับโรงพยาบาลตามสิทธิให้เรียบร้อยว่าตนเองสามารถใช้สิทธินี้ได้แน่นอนหรือไม่ และจะตรวจในรายการใดได้บ้าง หากสอบถามแล้วพบว่าเข้าไปตรวจได้ฟรี ก็ต้องมีการเตรียมร่างกายก่อนตรวจสุขภาพ ดังนี้

 • งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 • พักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 • งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 • หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ ต้องนำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์ติดตัวไปด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัย

 

 • จองคิวตรวจสุขภาพฟรี ‘ประกันสังคม-บัตรทอง’ ผ่านแอปฯ ‘เป๋าตัง’

คนไทยหลายๆ คนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังเฉพาะช่วงโครงการคนละครึ่ง แต่หารู้ไม่ว่าแอปฯ เป๋าตัง สามารถตรวจสอบข้อมูลสิทธิฯ เงื่อนไขบริการหลักประกันสุขภาพ และจองคิวตรวจสุขภาพออนไลน์ได้ฟรีๆ ผ่านฟีเจอร์ Health Wallet หรือ กระเป๋าสุขภาพได้ด้วยโดยฟีเจอร์ ‘กระเป๋าสุขภาพ’ เป็นการร่วมมือกันของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ ธนาคารกรุงไทย เปิดตัวบริการ ที่เป็นทางเลือกใหม่ของการเข้ารับบริการสุขภาพทั้งระบบ “บัตรทอง” และ “ประกันสังคม” ที่ง่ายขึ้น ตามรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล 

ทั้งนี้ คุณสมบัติของกระเป๋าสุขภาพหลักๆ คือ ตรวจสอบข้อมูลสิทธิฯ และเงื่อนไขบริการหลักประกันสุขภาพ,ใช้ QR Health ID ยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชน,รองรับการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการกับหน่วยบริการ, ค้นหาหน่วยบริการที่อยู่ใกล้คุณ, แจ้งเตือนนัดหมายบริการใกล้ถึง หรือในกรณีที่มีค่าบริการเพิ่มเติมสามารถชำระผ่านแอปฯเป๋าตัง ได้ทันที 

วิธีการเข้าใช้งาน Health Wallet

ดาวน์โหลด "แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง" ผ่าน app store หรือ pay store ติดตั้งไว้ในสมาร์ทโฟน และกดเลือกไปที่ "Health Wallet" จากนั้นลงทะเบียนตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1.เปิดแอปฯ เป๋าตัง แล้วกดเลือกตรงฟีเจอร์ Health Wallet หรือ กระเป๋าสุขภาพ

2.ผูกบัญชี Health Wallet หรือกระเป๋าสุขภาพ

3.กดยอมรับเงื่อนไขการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล 

4.ลงทะเบียน Health Wallet หรือ กระเป๋าสุขภาพ โดยการใส่ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเกิด 

5. ระบุรหัส PIN 6 หลัก  

หลังจากที่ลงทะเบียนกระเป๋าสุขภาพแล้ว เมื่อเรากดเข้าสู่หน้าหลักในแอปฯ จะโชว์สิทธิบริการหลักประกันสุขภาพของผู้ใช้งาน และสถานพยาบาลที่สังกัดอยู่ รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางสุขภาพที่สามารถจองผ่านแอปฯ ได้ทันที

 

 • สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง จองตรวจสุขภาพผ่านแอปฯ เป๋าตังฟรี ได้อะไรบ้าง?

-วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรคต่าง ๆ

-การคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก

-การตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี

-การให้สุขศึกษา ความรู้ และคำแนะนำด้านสุขภาพ

-การดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

-วางแผนครอบครัว คุมกำเนิด

-การตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

-ตรวจคัดกรอง ประเมินพัฒนาการ และการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

-การฝากครรภ์

-การตรวจสุขภาพหญิงหลังคลอด

-การตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนในทารกแรกเกิด

-คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร

-คัดกรองสุขภาพในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ในกลุ่มผู้ขับขี่รถ

-คัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตรในผู้สูงอายุ ตาม ADL

-บริการคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

หมายเหตุ : กรณีเพศชายจะขึ้นสิทธิไม่ครบเท่าเพศหญิง เนื่องจากโรคทางเพศแตกต่างกัน 

 

 • สิทธิประกันสังคม ม.33 ม.39 จองตรวจสุขภาพผ่านแอปฯเป๋าตังฟรี ได้อะไรบ้าง? 

รับสิทธิยาเม็ดคุมกำเนิด 

การคุมกำเนิด 

-ใส่ห่วงคุมกำเนิด 

-ยาฉีดคุมกำเนิด

-ยาฝังคุมกำเนิด

-ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน

การฝากครรภ์

-ฝากครรภ์ 

-ตรวจการตั้งครรภ์ 

สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน โรคคอตีบ-บาดทะยัก

-ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ HPV DNA 

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Pap smear 

หมายเหตุ : กรณีเพศชายจะขึ้นสิทธิไม่ครบเท่าเพศหญิง เนื่องจากโรคทางเพศแตกต่างกัน