SC กำไร Q1/67 วูบ 65.8% ยอดโครงการแนวราบหดชัด

SC กำไร Q1/67 วูบ 65.8% ยอดโครงการแนวราบหดชัด

บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) เผยรายได้ Q1/67 ทำได้ 4,010 ล้านบาท ลดลง 18.5% เทียบ Q1/66 โดยยอดโครงการแนวราบหดชัดที่สุดถึง 27.8% กดกำไรขั้นต้นลดลงตาม และมีกำไรสุทธิที่ 182.61 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 65.84%

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ SC แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติงบการเงินประจำไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567 มีรายได้จากการดําเนินงานรวม 4,010.07 ล้านบาท โดย ลดลง 18.53% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากรายได้จากการขายโครงการแนวราบ ในขณะที่รายได้ค่าเช่าและบริการเติบโตต่อเนื่อง ตามทิศทางของบริษัทในการขยายไปสู่ธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำ
 

ทั้งนี้โครงการประเภทแนวราบลดลงถึง 27.89% จากช่วงเดียวกันปีก่อนโดยทำได้ 2,710.92 ล้านบาท
SC กำไร Q1/67 วูบ 65.8% ยอดโครงการแนวราบหดชัด

กำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาส 1 ปี 2567 ลดลง 23.77% เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามการลดลงของรายได้ จากการขายและอัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย ส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหารสำหรับไตรมาส 1 ปี 2567 เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับก่อน ตามจำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้น

และจากรายได้ที่ลดลงทำให้กำไรส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ไตรมาส 1 ปี 2567 จำนวน 182.61 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 65.84%