ศาลล้มละลายสั่ง JKN เข้าแผนฟื้นฟูกิจการ พร้อมเร่งตั้งผู้ทำแผน

ศาลล้มละลายสั่ง JKN เข้าแผนฟื้นฟูกิจการ พร้อมเร่งตั้งผู้ทำแผน

“ศาลล้มละลาย” มีคำสั่งให้ “เจเคเอ็น” เข้าแผนฟื้นฟูกิจการ เผยให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุดเพื่อพิจารณาเลือกว่าบุคคลใดสมควรเป็นผู้ทำแผนระหว่างดำเนินการเพื่อตั้งผู้ทำแผน

รายงานข่าว วันนี้ (23 เม.ย.67) ศาลล้มละลาย มีคำสั่งฟื้นฟูกิจการของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ.2483 ตามมาตรา 90 / 10 ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุด

 

เพื่อพิจารณาเลือกว่าบุคคลใดสมควรเป็นผู้ทำแผนระหว่างดำเนินการเพื่อตั้งผู้ทำแผนให้ผู้บริหารของลูกหนี้เป็นผู้บริหารชั่วคราว ทั้งนี้ให้มีอำนาจหน้าที่จัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อไปภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จนกว่าจะมีการตั้งผู้ทำแผนตามมาตรา 90 / 20 ค่าฤชาธรรมเนียมให้ตกเป็นพับ

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์