เอ็มดีใหญ่ HENG ลาออกมีผลสิ้นเดือนเม.ย. นี้ หลังรับตำแหน่งเมื่อกลางปี 66

เอ็มดีใหญ่ HENG ลาออกมีผลสิ้นเดือนเม.ย. นี้ หลังรับตำแหน่งเมื่อกลางปี 66

HENG เตรียมเปลี่ยนกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย "พัฒน์พงษ์ ผาทอง" ยื่นลาออก จะมีผลตั้งแต่ 30 เมษายน 2567 ขณะที่บริษัท ยังอยู่ระหว่างการหาคนมาแทน ระหว่างนี้ "วิชัย ศุภสาธิตกุล" เข้านั่งรักษาการ

นายวิชัย ศุภสาธิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 19 เมษายน 2567 รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ นายพัฒน์พงษ์ ผาทอง เนื่องจากติดภารกิจอื่น โดยการลาออกจะมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิชัย ศุภสาธิตกุล ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งแทน 

 

 

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการสรรหา และแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และจะแจ้งให้ทราบต่อไป

อนึ่งก่อนหน้านี้ นายพัฒน์พงษ์ ผาทอง เพิ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท ให้เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์