"วิชัย ศุภสาธิตกุล" ขายหุ้น HENG 5.5% ให้ "กสิกรฯ-กลุ่มเหล่าธรรมทัศน์"

"วิชัย ศุภสาธิตกุล" ขายหุ้น HENG 5.5% ให้ "กสิกรฯ-กลุ่มเหล่าธรรมทัศน์"

"วิชัย ศุภสาธิตกุล" กรรมการผู้จัดการใหญ่-กรรมการ HENG ขายหุ้นจำนวน 213.34 ล้านหุ้น หรือ 5.5% แก่ธนาคารกสิกรไทย-กลุ่มเหล่าธรรมทัศน์ เหลือถือ 8.7%

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า ได้รับรายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG โดย นาย วิชัย ศุภสาธิตกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 5.5995% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 8.7108% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 5.5995% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 8.7108% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ เป็นการขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) แห่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK และกลุ่มเหล่าธรรมทัศน์ จำนวนหุ้นที่จำหน่าย 213,343,000 หุ้น หรือ 5.5995% ภายหลังการจำหน่ายเหลือถือ 331,883,525 หุ้น หรือ 8.7108%