เปิดทางผู้ถือหุ้น STARK เรียกความเสียหาย ภายใน 30 เม.ย.67

เปิดทางผู้ถือหุ้น STARK   เรียกความเสียหาย ภายใน 30 เม.ย.67

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เปิดทางให้ผู้ถือหุ้น STARK ที่ได้รับความเสียหายจากลงทุนในหุ้นส่งข้อมูลภายใน 30 เม.ย.2567

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยกำลังดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ลงทุน ด้วยการรวบรวมข้อมูลความเสียหาย กรณีหุ้นสามัญ บริษัท สตาร์ค  คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่าน

ซึ่งเป็นผู้เสียหายโปรดกรอกข้อมูลในแบบสอบถามตามลิงก์ที่ส่งมาพร้อมกันนี้
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567

 

 

 

                                                                                                 เปิดทางผู้ถือหุ้น STARK   เรียกความเสียหาย ภายใน 30 เม.ย.67

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์