หุ้น SABUY ร่วง 4 วันติด -58.94% มาร์เก็ตแคปวูบ 4,310 ล้านบาท

หุ้น SABUY ร่วง 4 วันติด -58.94% มาร์เก็ตแคปวูบ 4,310 ล้านบาท

หุ้น SABUY ร่วง 4 วันติด -58.94% มาร์เก็ตแคปวูบ 4,310 ล้านบาท ล่าสุด "ณวัฒน์" ประกาศขอลาออกจากตําแหน่ง หลังติดภารกิจ การปฏิบัติหน้าที่ MGI ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และส่งตัวแทนของบริษัทเพื่อดํารงตําแหน่งแทน

ความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยภาคเช้า ณ วันที่ 5 เมษายน 2567 หุ้น SABUY หรือ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วงลงมาที่ 14.60% หรือราคาลดลง 0.33 บาท หรือระดับราคาอยู่ที่ 1.93 บาท ทั้งนี้ หุ้น SABUY ร่วงติดต่อกันเป็นเวลา 4 วันรวด 

โดยราคาปิด ณ วันที่ 4 เม.ย.2567 ปิดดิ่งฟลอร์ที่ -30.25% หรือราคาลดลง -0.98 บาท หรือระดับราคาอยู่ที่ 2.26 บาท 

วันที่ 3 เม.ย.2567 ปิดฟลอร์ที่ -30.17% หรือราคาลดลง -1.40 บาท หรือระดับราคาอยู่ที่ 3.24 บาท 

วันที่ 2 เม.ย.2567 ปิดที่ -1.28% หรือราคาลดลง -0.06 บาท หรือระดับราคาอยู่ที่ 4.64 บาท 

วันที่ 1 เม.ย.2567 ปิดที่ +6.82% หรือราคาลดลง +0.30 บาท หรือระดับราคาอยู่ที่ 4.70 บาท

ทั้งนี้ เท่ากับว่า หุ้น SABUY 4 วัน ราคา -58.94% ขณะที่มาร์เก็ตแคปลดลง -51.91% หรือ มาร์เก็ตแคปหายไป 4,310.25 ล้านบาท ซึ่งราคามาร์เก็ตแคปวันที่ 1 เม.ย.2567 อยู่ที่ 8,302.53 ล้านบาท และราคามาร์เก็ตแคป ณ วันที่ 4 เม.ย.2567 ที่ 3,992.28 ล้านบาท เท่ากับลดลง 

หุ้น SABUY ร่วง 4 วันติด -58.94% มาร์เก็ตแคปวูบ 4,310 ล้านบาท

ล่าสุด นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ปัจจุบันดํารงตําแหน่งกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ขอลาออกจากตําแหน่งเนื่องจากการติดภารกิจ การปฏิบัติหน้าที่ของ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการและรองประธาน กรรมการบริหารของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ได้อย่างเต็มที่จึงมีความจําเป็นต้องส่งตัวแทนของบริษัทเพื่อดํารงตําแหน่งแทน

โดยบริษัทได้มอบหมายให้ นายรัชพล จันทรทิม กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหารของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

และบริษัทได้แจ้งเรื่องนี้ให้ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายรัชพล จันทรทิม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและรองประธานกรรมการบริหารของบริษัท สมาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ต่อไป 

โดยก่อนหน้านี้ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2567 ได้เข้าซื้อหุ้น 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4.5 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 135,000,000 บาท จากชูเกียรติ รุจนพรพจี ผู้ถือหุ้นใหญ่ SABUY และอนุมัติแต่งตั้ง นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล เป็นกรรมการแทน นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป และอนุมัติให้นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์