NUSA หักเหลี่ยมโหด | ออฟเรคคอร์ด

NUSA หักเหลี่ยมโหด | ออฟเรคคอร์ด

จาก “มิตรกลายเป็นศัตรู ” จาก “ศัตรูกลายเป็นคู่ค้า” มีให้เห็นในแวดวงตลาดหุ้น - การเงิน

๐๐๐ NUSA หักเหลี่ยมโหด

   จาก “มิตรกลายเป็นศัตรู” จาก “ศัตรูกลายเป็นคู่ค้า” มีให้เห็นในแวดวงตลาดหุ้น - การเงิน เพราะผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใคร ยิ่งเห็นได้ชัดใน ก๊วน NUSA ที่แตกคอแยกทางแบบไม่ต้องมาเคลียร์ใจอะไรกันแล้ว 

  

   แค่ร่อนหนังสือเชิญประชุม 29 ก.พ.67  ประกาศศึกชิงบริหาร  จั่วหัว ถอดถอนกรรมการชุดเดิม “วิษณุ เทพเจริญ” ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ   “ศิริญา เทพเจริญ”  และ “สมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์” ออกจากตำแหน่งกรรมการ 

   โหวตให้ เจ้าของ ตัวจริง  “ประเดช กิตติอิสรานนท์” พ่วงด้วย “ณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ” และ “ไพโรจน์ ศิริรัตน์” เป็นกรรมการบริษัท ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทแทน

   ประเด็กแตกคอลึกแต่ไม่ลับ ฝ่ายหนึ่งนั่งแท่นบริหารงานแต่ไม่ได้ถือหุ้นใหญ่ อีกฝ่ายถือหุ้นใหญ่แต่ไม่ได้บริหารงาน แถมยังมีรายการขายสินทรัพย์ใหญ่ “วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง” ออกไปแบบไม่ถามผู้ถือหุ้น (ใหญ่)สักคำ

   นับตามเสียงโหวต ผู้ถือหุ้นใหญ่ย่อมเป็นต่อ งานนี้แว่วมา  อีกฝ่ายก็ไม่ยอมอยู่เฉย .. 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์