ตลท.ประกาศผลดัชนี FTSE SET Index Series รอบทบทวน มิ.ย.66

ตลท.ประกาศผลดัชนี FTSE SET Index Series รอบทบทวน มิ.ย.66

ตลท. เผยผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE SET Index Series สำหรับรอบทบทวน เดือนมิ.ย.66 โดยหุ้นบิ๊กแคป มี 2 หุ้นเข้าใหม่ MAKRO-TRUE และ 2 หุ้นถูกนำออก BEM - DIF ส่วนหุ้นขนาดกลางมี 8 หุ้นใหม่ถูกนำเข้า

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series มีผลวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป สรุปได้ดังนี้  

•    ดัชนี FTSE SET Large Cap Index มี 2 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ
•    ดัชนี FTSE SET Mid Cap Index มี 8 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ 
•    ดัชนี FTSE SET Shariah Index มี 19 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ 
 

ตลท.ประกาศผลดัชนี FTSE SET Index Series รอบทบทวน มิ.ย.66

ตลท.ประกาศผลดัชนี FTSE SET Index Series รอบทบทวน มิ.ย.66

ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับดัชนีชุดFTSE SET Index Series และหลักเกณฑ์ในการคำนวณ ได้ที่เว็บไซต์ ftserussell.com และ set.or.th 

การทบทวนหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีชุด FTSE SET Index Series จัดทำขึ้นปีละ 2 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดไว้เป็นการล่วงหน้า โดยมีกำหนดทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ครั้งต่อไปในเดือนธันวาคม 2566