ด่วน!มติบอร์ด ก.ล.ต. 6:4 ไม่ต่ออายุ "รื่นวดี สุวรรณมงคล" นั่งเลขาธิการ

ด่วน!มติบอร์ด ก.ล.ต. 6:4 ไม่ต่ออายุ "รื่นวดี สุวรรณมงคล" นั่งเลขาธิการ

ด่วน!มติคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 6:4 ไม่ต่ออายุงาน "รื่นวดี สุวรรณมงคล" นั่งเลขาธิการก.ล.ต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ในวันนี้(2ก.พ.2566) มีมติด้วยคะแนน 6:4 ไม่ต่ออายุงานของนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ในตำแหน่งเลขาธิการก.ล.ต. ที่จะครบวาระในวันที่ 1 พ.ค.2566

สำหรับบอร์ด ก.ล.ต.มีรวมทั้งหมด 10 คน ไม่นับรวมตำแหน่งเลขาธิการ ก.ล.ต. ซึ่งประกอบด้วย  1.นายพิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการ 2.นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง 3.นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ ผู้แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ 4.นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

5.นายสุภัค ศิวะรักษ์ 6.นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย 7.นายวิพุธ อ่องสกุล 8.นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค 9.นายพรชัย ชุนหจินดา 10.นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้มีปัญหาความขัดแย้งใน ก.ล.ต.ระหว่างกรรมการ กับ เลขาธิการ ก.ล.ต. ในทางความคิด และจุดยืนในการทำงานระหว่างเลขาธิการกับกรรมการ โดยมีสาเหตุมาจาก 3 ประเด็นใหญ่ 

1.เป็นเรื่องจุดยืน และความสัมพันธ์ของคนในเรื่องการปิดบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้สั่งอายัดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องกว่า 24 ราย บัญชีทรัพย์สิน 30 รายการ มูลค่าราว 4,000-5,000 ล้านบาท ซึ่งคดีนี้พัวพันไปถึง เส้นทางการเงินในอดีต และการโอนเงินในกลุ่มครอบครัวของผู้บริหาร และครอบครัวของผู้ถือหุ้น

 2.เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องและคาราคาซังมาจากคำสั่งของก.ล.ต.ในกรณีของกลุ่ม BITKUB ที่มีปัญหาเรื่องระบบปฏิบัติการ การให้บริการ การสร้างปริมาณเทียมราคาเหรียญ จนนำมาซึ่งคำสั่งเปรียบเทียบปรับ เรื่องคุณสมบัติเหรียญ KUB ที่นำเข้ามาซื้อขายในกระดานสินทรัพย์ดิจิทัล

3.ปัญหาที่ต่อเนื่องมาจาก ซิปเม็กซ์ ที่ประกาศระงับธุรกรรมการถอนคริปโทเคอร์เรนซี และเงินบาท จนก่อให้เกิดความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาทเศษและปัจจุบันยังจ่ายเงินคืนให้นักลงทุนไม่ได้

แหล่งข่าวรายหนึ่งระบุว่าทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าว น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คณะกรรมการก.ล.ต.ลงมติไม่ต่อวาระการทำงานของนางสาวรื่นวดี ในตำแหน่งเลขาธิการ