ตลท.เปลี่ยนหน่วยซื้อขายหุ้น DELTA เหลือขั้นต่ำ 50 หุ้น จาก 100 หุ้น มีผล 7 ก.พ.

ตลท.เปลี่ยนหน่วยซื้อขายหุ้น DELTA เหลือขั้นต่ำ 50 หุ้น จาก 100 หุ้น มีผล 7 ก.พ.

ตลท. ประกาศเปลี่ยนแปลงหน่วยการซื้อขาย DELTA จากเดิมหน่วยละ 100 หุ้น เป็น 50 หุ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ.เป็นต้นไป

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศเปลี่ยนแปลงหน่วยการซื้อขายหุ้น บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA จากเดิมหน่วยละ 100 หุ้น เป็น 50 หุ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ.เป็นต้นไป เนื่องจากหลักทรัพย์มีราคาปิดตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป เป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกัน