DTAC เผยปี 65 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 3.12 พันล้านบาท จากปีก่อน

DTAC เผยปี 65 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 3.12 พันล้านบาท จากปีก่อน

DTAC เผยปี 2565 กำไรสุทธิอยู่ที่ 3.12 พันล้านบาท ลดลง 7.1% จากปีก่อน ขณะที่รายได้ 8 หมื่นล้านบาท ลดลง 0.9% จากปีก่อน ด้านแนวโน้มปี 2566 อยู่ระหว่างการควบรวมกิจการคาดหมายว่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาส 1 ปี 2566 จึงงดให้คำแนะนำ

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 3,119,157 ล้านบาท ลดลง 7.1% จากปี 2564 ที่มีกำไรสุทธิ 3,355,933 ล้านบาท

สำหรับไตรมาส 4 ปี 2565 มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 901 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84.6% จากไตรมาสก่อน และ 426.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากผลกระทบเชิงบวกประมาณ 110 ล้านบาท จากการได้รับค่าสินไหมทดแทนบางส่วน ผลกระทบเชิงบวกสุทธิประมาณ 450 ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคาที่ลดลง และผลกระทบเชิงลบประมาณ 160 ล้านบาท จากต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ กำไรสุทธิของไตรมาส 4/64 ได้รับผลกระทบเชิงลบจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์เพียงครั้งเดียวประมาณ 430 ล้านบาท

ขณะที่ รายได้รวมในปี 2565 เท่ากับ 80,600 ล้านบาท ลดลง 0.9% จากปีก่อน ทั้งนี้รายได้จากการให้บริการที่ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย เท่ากับ 55,512 ล้านบาท ในปี 2565 ลดลง 1.6% จากปีก่อน เนื่องจากรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายที่ลดลงโดยรายได้จากการให้บริการที่ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายสำหรับไตรมาส 4/2565 ลดลง 0.5% จากไตรมาสก่อน และ 0.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ระดับ 13,865 ล้านบาท

 

 

สำหรับแนวโน้มปี 2566 การควบรวมกิจการคาดหมายว่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 1 ในปี 2566 นี้ ดังนั้นฝ่ายบริหารของดีแทคจึงงดให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวโน้มสำหรับปี 2566 จากกำไรสะสมของบริษัท ณ วัน ที่ 30 กันยายน 2565 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.22 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์