MORE ราคาพุ่ง 7.89% หลัง ‘บิ๊กล็อต’โผล่ 13.21%

MORE ราคาพุ่ง 7.89% หลัง ‘บิ๊กล็อต’โผล่ 13.21%

MORE ราคาหุ้นพุ่งกว่า 7.89% มาอยู่ 0.41 บาท หลังมีรายการ "บิ๊กล็อก" 12 รายการ จำนวน 948.11 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 360.28 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 0.38 บาทต่อหุ้น

ความเคลื่อนไหว ราคาหุ้น มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE เปิดตลาดเช้าวันนี้ (30 ม.ค.66) ปรับตัวขึ้นกว่า 7.89%  เพิ่มขึ้น 0.03 บาท มาอยู่ที่ 0.41 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 14.02 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.01 น. จากราคาเปิด 0.40 บาท ราคาสูงสุด 0.42 บาท ราคาต่ำสุด 0.39 บาท

โดยเมื่อวันศุกร์ 27 ม.ค. 66 MORE เผยมีการทำรายการบิ๊กล็อตหุ้น MORE 12 รายการ เมื่อวันที่ 27 ม.ค.66 จำนวน 948,108,300 หุ้น หรือคิดเป็น 13.21% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ราคาเฉลี่ย 0.38 บาท  

อย่างไรก็ตาม คาดว่าการทำรายการซื้อขายหุ้นดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการบริหารงานของบริษัท ที่มีนัยสำคัญ และรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามนัยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าว ยังไม่มีผลต่อการบริหารจัดการ และไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมกิจการแต่อย่างใด

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์