นักลงทุนเชื่อมั่น NATION แห่เพิ่มทุนเกินสิทธิ 20% ตั้งเป้าปันผลปลายปี 2566

นักลงทุนเชื่อมั่น NATION แห่เพิ่มทุนเกินสิทธิ 20% ตั้งเป้าปันผลปลายปี 2566

ผู้ถือหุ้นให้ความเชื่อมั่น NATION แห่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ 20% หรือกว่า 900 ล้านบาท ทะลุเป้าที่จัดสรร พร้อมเดินหน้าผลักดันยุทธศาสตร์ One Nation ตั้งเป้าจ่ายเงินปันผลปลายปี 2566

หลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ NATION  อนุมัติออกหุ้นเพิ่มทุน 10,847,920,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม 1 ต่อ 2 ราคา 0.09 บาท พ่วงวอร์แรนท์ NATION-W4 จำนวน 2,711,980,241 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิเพิ่มทุนในอัตรา 3 หุ้นเพิ่มทุนต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีอัตราใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.25 บาท อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นั้น

NATION ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เมื่อวันที่ 19-25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า ผู้ถือหุ้นให้ความสนใจในการใช้สิทธิจองหุ้นเพิ่มทุนของ NATION เป็นจำนวนมาก โดยมีความต้องการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนสูงกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรถึง 20% ยอดรวมเกิน 900 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในองค์กร ว่ามีศักยภาพการเติบโตสูง รวมถึงแผนธุรกิจที่มีกลยุทธ์ชัดเจน

ทั้งนี้ภายหลังจากการเพิ่มทุนดังกล่าว จะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพิ่มขึ้นจาก 2,156 ล้านบาท เป็น 7,905 ล้านบาท
 

นายฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NATION กล่าวว่า ภายหลังการประกาศเพิ่มทุน สิ่งที่ปรากฏคือ เราได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้นเดิม และนักลงทุนอย่างล้นหลาม มีผู้ถือหุ้นและนักลงทุนแห่ใช้เกินสิทธิรวมมากกว่า 900 ล้านบาท  เทียบกับตัวเลขเป้าหมายการเพิ่มทุนที่ 732 ล้านบาท  การเพิ่มทุนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน สร้างรากฐานองค์กรให้มั่นคง และรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต  

ในปีที่ผ่านมา NATION ได้ลงทุนเข้าซื้อ โพสต์ ทูเดย์, นิวส์เคลียร์ ออนไลน์ และ ฐานเศรษฐกิจ เพื่อเสริมศักยภาพให้กับภาคธุรกิจสื่อในเครือ และเป็นจิ๊กซอว์สำคัญตามแผนยุทธศาสตร์ One Nation พร้อมพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน นำไปสู่การสร้างผลตอบแทนที่มีศักยภาพสูงสุด การันตีได้จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีทิศทางการเติบโตที่ดีตามเป้า

อีกทั้งยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้สื่อ และธุรกิจในกลุ่มบริษัท ผ่านการสร้าง Synergy ในการทำงานระหว่างกลุ่มธุรกิจ ไปจนถึงการต่อยอดสร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักลงทุนเชื่อมั่น NATION แห่เพิ่มทุนเกินสิทธิ 20% ตั้งเป้าปันผลปลายปี 2566
 

“ในฐานะตัวแทนคณะผู้บริหาร เราซาบซึ้งใจ และขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ที่มอบความเชื่อมั่น และความไว้วางใจในองค์กร เข้าใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่เสนอขายอย่างท่วมท้น เรายึดมั่นในอุดมการณ์ และตั้งปณิธานว่าจะพัฒนาสถาบันสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ ร่วมเป็นหนึ่งในเสาหลักเพื่อประเทศชาติ และประชาชน โดยยืนหยัดยึดมั่นบนหลักจริยธรรมการทำหน้าที่สื่ออย่างเคร่งครัด”

นายฉาย กล่าวว่า ด้านผลประกอบการNATION ตั้งเป้าจะมีกำไรจากการดำเนินงาน พร้อมจ่ายเงินปันผลครั้งแรกในรอบ 8 ปี ช่วงปลายปี 2566 อีกทั้งมีแผนขยายธุรกิจสื่อ และดิจิทัลออกไปในอนาคต


 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์