'ไทยยูเนี่ยน' พัฒนาธุรกิจ สู่วิถีความยั่งยืนระดับโลก  

'ไทยยูเนี่ยน' พัฒนาธุรกิจ สู่วิถีความยั่งยืนระดับโลก  

“การพัฒนาอย่างยั่งยืน” มีความสำคัญต่ออนาคตของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ  TU และการเติบโตเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของการเป็น “ผู้นำด้านอาหารทะเล ที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในโลก”  

ความยั่งยืน” นับเป็นพื้นฐานของการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อ “สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance)”  หรือ ESG  


 “แนวทางสู่ความยั่งยืน” จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของ “ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป” ที่มุ่งสร้างการเติบโต โดยคำนึงถึงผลกระทบทางบวกด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ตลอดจนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจด้วยความถูกต้อง

วิถีความยั่งยืนระดับโลก 

บนเวที SX Youth Stage มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน!SUSTAINABILITY EXPO 2022   (SX2022 : GOOD BALANCE, BETTER WORLD)  สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า 


“รตินันท์ วงศ์วัชรานนท์”  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ   “ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป”  กล่าวถึงแนวคิดและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ของ“ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป”  ในหัวข้อ  “เรื่องราวของคนตัวเล็ก ... สู่อาชีพความยั่งยืนในตลาดทุนไทย” ว่า เมื่อ 4-5 ปีก่อน นักลงทุน มักจะสนใจกันแต่ผลกำไรขาดทุนทางธุรกิจเท่านั้น แต่ปัจจุบัน นักลงทุน ใส่ใจถึงการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจมากขึ้น  

และที่สำคัญ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบ่อยขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากสภาพภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหรือ climate change"  ทำให้เราตระหนึกถึง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล เพื่อที่จะทำให้เราเป็นผู้นำตลาดนี้ได้อย่างต่อเนื่อง

“การเติบโตทางธุรกิจในอนาคต คงไม่ได้ดูแค่งบกการเงินตัวเลขผลประกอบการอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว แต่องค์กรต้องสร้างความสมดุลในเรื่องการพัฒนาความยั่งยืนควบคู่ไปด้วย เรานิยามการสร้างความยั่งยืนง่ายๆ ว่าทำอะไรก็ได้ในวันนี้ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อโลกอนาคต

 

นวัตกรรมสร้างสรรค์ "ความยั่งยืน" 

“รตินันฑ์" กล่าวว่า ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาความยั่งยืน อย่างเช่น  เราได้จัดตั้งกรุ๊ปอินโนเวชั่น ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะในอดีต ในอดีตเราจับปลาทูน่า 1 ตัว ใช้สัดส่วนเพียง 40% ทำปลาทูน่ากระป๋อง อีก 60% เอาไปเป็นอาหารสัตว์เท่านั้น แต่เราได้ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่นำอีก 60% ที่เหลือของปลาทูน่าไปใช้ผลิตสินค้าแบรนด์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น  วิตามินอาหารเสริม  (คอลลาเจนและแคลเซียม )  

หรือแม้แต่เราวางเป้าหมายภายในปี 2568  พัฒนาแพกเกจจิ้นในทุกผลิตภัณฑ์ของเรา จะต้องสามารถรีไซเคิลได้ 100%  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 


การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน นอกจากองค์จะมี  Passion กับเรื่องนี้แล้ว สิ่งที่สำคัญ องค์กรต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้  เกี่ยวกับ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก เพราะถ้าองค์กรไหนหยุดทำในเรื่องดังกล่าว  ในขณะที่โลกเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นทุกวัน องค์กรนั้นก็จะกลายเป็นองค์กรที่ถูกลืม”