“เนชั่น” แจงตลาดหลักทรัพย์ซื้อ”โพสต์ทูเดย์" ต้องรอบอร์ดอนุมัติ

“เนชั่น” แจงตลาดหลักทรัพย์ซื้อ”โพสต์ทูเดย์" ต้องรอบอร์ดอนุมัติ

เนชั่นแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ หลัง บางกอกโพสต์ ยืนยันข่าว "ขายสื่อ โพสต์ทูเดย์ - นิวส์เคลียร์ ออนไลน์ ให้เนชั่น มูลค่า 58.85 ล้านบาท เผยต้องรอบอร์ดอนุมัติก่อนเข้าทำสัญญา

วันที่ 7 กันยายน 2565 บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) หรือ NATION  ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยระบุว่า เนชั่น ชี้แจงกรณีที่มีการรายงานข่าวในเว็บไซต์ ระบุว่า บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) หรือ POST รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินซึ่งเป็นเครื่องหมายบริการ และลิขสิทธิ์ของ “โพสต์ทูเดย์ และ นิวส์เคลียร์ ออนไลน์” กับ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ในราคา 58.85 ล้านบาท ซึ่งข่าวดังกล่าวสร้างความเข้าใจผิดต่อนักลงทุน และประชาชนทั่วไป

 

ทั้งนี้การซื้อเครื่องหมายบริการ และลิขสิทธิ์ในสื่อออนไลน์ภายใต้ชื่อ “โพสต์ทูเดย์” และ “นิวส์เคลียร์ ออนไลน์” ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของบอร์ดเนชั่น อีกทั้งบริษัท ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวก่อนที่จะมีการรับโอน และชำระเงินแก่ผู้ขายภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ภายใต้ความสมบูรณ์ของเงื่อนไข และข้อกำหนดของสัญญาดังกล่าว หากกรรมการมีการพิจารณาเสร็จ ก็จะมีประกาศอย่างเป็นทางการออกจากเนชั่น กรุ๊ป

บริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างครบถ้วน และหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในลำดับถัดไป

นอกจากนี้การอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร เนื่องจากมีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยจะมีการรายงานการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์ “เนชั่น” แจงตลาดหลักทรัพย์ซื้อ”โพสต์ทูเดย์\" ต้องรอบอร์ดอนุมัติ