กยศ. ร่วม ธอส. ปล่อยสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ ให้ลูกหนี้ 2.9 ล้านราย ผ่อน 40 ปี

กยศ. ร่วม ธอส. ปล่อยสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ ให้ลูกหนี้ 2.9 ล้านราย ผ่อน 40 ปี

กยศ. ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปล่อยสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ให้ได้มีบ้านเป็นของตนเอง โดยผ่อนนานสูงสุด 40 ปี พร้อมให้เงินฝากดอกเบี้ยพิเศษ 1.85% ต่อปี ให้สิทธิ์เฉพาะลูกหนี้ดีเด่นกว่า 2.9 ล้านราย เช็กเงื่อนไขการยื่นกู้ที่นี่

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ได้ร่วมมือกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ส่งเสริมให้ผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ. ที่มีโอกาสรับสิทธิ์ตามโครงการในปัจจุบันที่มีอยู่กว่า 2.9 ล้านราย ได้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยและได้มีบ้านเป็นของตนเอง ผ่านสินเชื่อบ้าน ธอส. – กยศ. ปี 2567 กรอบวงเงินรวม 1,000 ล้านบาท ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้ อาทิ กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ซื้อที่ดินเปล่าทรัพย์ NPA ของ ธอส. ไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น (รีไฟแนนซ์) และชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

กยศ. ร่วม ธอส. ปล่อยสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ ให้ลูกหนี้ 2.9 ล้านราย ผ่อน 40 ปี

อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 2.60% ต่อปี ปีที่ 2-3 เท่ากับ 3.65% ต่อปี เฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 3.30% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี และชำระหนี้ เท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. อยู่ที่ 6.90% ต่อปี) ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 

 

กยศ. ร่วม ธอส. ปล่อยสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ ให้ลูกหนี้ 2.9 ล้านราย ผ่อน 40 ปี

 

พร้อมกันนี้ ผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับเกียรติบัตรจาก กยศ. ยังได้รับสิทธิพิเศษในการใช้ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Savings เพียงแสดงเกียรติบัตรจาก กยศ. (เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด) เพื่อประกอบการเปิดบัญชีโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.85% ต่อปี (สำหรับผู้ที่มีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 10 ล้านบาท) รับดอกเบี้ยเงินฝากทุกๆ วันที่ 15 ของเดือน และไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก เพียงเปิดบัญชีเงินฝากที่สาขาธนาคารขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 

กยศ. ร่วม ธอส. ปล่อยสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ ให้ลูกหนี้ 2.9 ล้านราย ผ่อน 40 ปี
 

เงื่อนไขสำหรับลูกหนี้กยศ. ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้

  • ผู้กู้ยืมเงินที่มีการชำระเงินกู้ยืมคืน กยศ. ครบถ้วน และมีสถานะปิดบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  • ผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระเงินคืน กยศ. ซึ่งอยู่ระหว่างการชำระเงินคืนอย่างต่อเนื่อง โดยต้องมีสถานะการชำระเงินกู้ยืมเป็นปกติ และไม่มียอดหนี้ค้างกับ กยศ. 
  • ต้องได้รับเกียรติบัตรจาก กยศ. ด้วย  ผู้กู้ยืมเงินสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่ www.studentloan.or.th


ทั้งนี้ผู้กู้ยืมเงินกลุ่มดังกล่าว จะได้รับโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส.โดยสามารถนำเกียรติบัตรเป็นเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อ ซึ่งเป็นการรับรองว่าเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและมีวินัย ทางการเงินที่ดี 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ www.ghbank.co.th หรือ โทร. 0-2645-9000
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โทร. 0-2016-4888 และ www.studentloan.or.th