เปิด 2 วิธีอัปเลเวลพอร์ตให้ปัง ชาร์จพลังลงทุนสุดฉ่ำ ทำกำไรระยะยาว

เปิด 2 วิธีอัปเลเวลพอร์ตให้ปัง ชาร์จพลังลงทุนสุดฉ่ำ ทำกำไรระยะยาว

ไตรมาสแรกผ่านไปอย่างรวดเร็ว ​เชื่อว่า หลายๆ คนคงเหลียวมาดูสุขภาพพอร์ตของตัวเองว่ายังดีอยู่หรืออ่อนแอลง เราควรจะเตรียมปรับแผนการลงทุนอย่างไรดี หรือควรมองหาสินทรัพย์ที่ยังมีโอกาสลงทุนและสร้างผลตอบแทนเติมพลังให้พอร์ตแกร่ง "อึด ทน เติบโตได้ยาวๆ"

KEY

POINTS

  • Jitta Wealth เปิด 2 วิธีทำกำไร “Asset Allocation - DCA” ช่วยอัปเลเวลพอร์ต
  • การจัดสรรสินทรัพย์" เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อผลตอบแทนมากที่สุดมีน้ำหนักถึง 91.5% ของมูลค่าพอร์ตตัวอย่างเลยทีเดียว
  • นักลงทุนที่ใช้กลยุทธ์การ DCA หรือถัวเฉลี่ยต้นทุนสามารถวางใจให้ Global ETF เป็นพอร์ต "เพื่อวางแผนเกษียณ"ได้เลย

ไตรมาสแรกผ่านไปอย่างรวดเร็ว ​เชื่อว่า หลายๆ คนคงเหลียวมาดูสุขภาพพอร์ตของตัวเองว่ายังดีอยู่หรืออ่อนแอลง เราควรจะเตรียมปรับแผนการลงทุนอย่างไรดี หรือควรมองหาสินทรัพย์ที่ยังมีโอกาสลงทุนและสร้างผลตอบแทนเติมพลังให้พอร์ตแกร่ง "อึด ทน เติบโตได้ยาวๆ"

"การทำการบ้านและการตรวจเช็คสภาพพอร์ตลงทุน" ถือว่าเป็นเรื่องของวินัยการลงทุนที่สำคัญ เพราะอย่าลืมว่า! คุณกำลังลงทุนกับสินทรัพย์แห่งอนาคต คุณจึงต้องติดตามข่าวสารทั่วโลกว่าจะมีผลกระทบพอร์ตในระยะข้างหน้าอย่างไร และกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ที่คุณจะลงทุนหรือไม่

และสุดท้ายมาสู่การจัดพอร์ตให้สมดดุล เพื่อกระจายความเสี่ยงการลงทุนและสร้างผลตอบแทนในยามที่สินทรัพย์ใดได้รับผลกระทบก็จะมีอีกสินทรัพย์ที่ยังพยุงพอร์ตให้คุณได้  

สำหรับใครที่ตรวจสุขภาพพอร์ตแล้วประสบภาวะพอร์ต "อ่อนแอ"  

"ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์" CEO Jitta Wealth ชวนมาลองดูว่า สินทรัพย์ที่ลงทุนยังมีโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาวตามเป้าหมายที่คุณเริ่มต้นไว้หรือไม่ หรือใครที่เงินพักอยู่ใน Money Market และต้องการที่เพิ่มน้ำหนักลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดเพื่อสร้างพอร์ตให้สมดุลและทำกำไรได้ในระยะยาว 

"ตราวุทธิ์ " บอกวิธีที่ว่า นั่นก็คือ "การจัดสรรสินทรัพย์"หรือ "Asset Allocation" ที่นักลงทุนหลายคนเคยได้ยินผ่านหูอยู่บ่อยๆ นั่นเอง

หัวใจสำคัญของการจัดสรรสินทรัพย์ คือ "จัดพอร์ตโดยกระจายความเสี่ยง" ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายที่ราคาไม่ได้สอดคล้องเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน

เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้น สินทรัพย์ที่แตกต่างกันจะช่วยถ่วงน้ำหนักรักษาสมดุลพอร์ตของคุณไม่ให้ผันผวนจนเกินไป เช่น ในช่วงจังหวะที่สินทรัพย์หนึ่งราคาอาจย่อลงไปตามสถานการณ์ตลาด  แต่ยังมีอีกสินทรัพย์หนึ่งที่ราคาอาจจะปรับเพิ่มขึ้น ทำให้ผลตอบแทนพอร์ตโดยรวมไม่ผันผวนมากนัก

"ตราวุทธิ์ " ยังได้ยกตัวอย่าง ในช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา เป็นช่วงที่ Covid-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างมาก ตลาดหุ้น S&P500 ปรับตัวลดลง -4.84% ในช่วง 1 มกราคมจนถึง30 มิถุนายน 2563 หรือช่วง 6 เดือนแรกของปีนั้นๆ

แต่ VCIT ETF ที่เน้นลงทุนในหุ้นกู้คุณภาพดีสหรัฐฯ ในนโยบาย GlobalETF เติบโต กลับมีผลตอบแทนที่เป็นบวก +4.03% ในช่วงเวลาเดียวกัน เห็นได้ว่าเมื่อเกิดวิกฤติต่างๆ การทำ 'Asset Allocation' จะสามารถช่วยให้พอร์ตมีความผันผวนที่น้อยลงได้

การจัดพอร์ตในลักษณะนี้ ได้ผ่านการพิสูจน์โดยงานวิจัยชื่อ Determinants of Portfolio Performance ของ Gary P. Brinson และคณะ มาแล้วว่าใน  3 วิธีการลงทุน ระหว่างวิธีที่ 1. การจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation)  วิธีที่ 2. การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุน (Security Selection) และวิธีที่ 3. การจับจังหวะตลาด (Market Timing)ในตลาดตราสารหนี้

พบว่า "การจัดสรรสินทรัพย์" เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อผลตอบแทนมากที่สุด โดยมีน้ำหนักถึง 91.5% ของมูลค่าพอร์ตตัวอย่างเลยทีเดียว ส่วน "การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุน" และ "การจับจังหวะตลาด" มีผลต่อมูลค่าพอร์ตเพียง 4.6% และ 1.8% ตามลำดับ นอกเหนือจากนั้นมาจากปัจจัยอื่นๆ แค่ 2.1% เท่านั้นเอง

งานวิจัยระดับโลก!  ได้พิสูจน์ออกมาแล้ว ‘การจัดสรรสินทรัพย์’ มีผลต่อผลตอบแทนของพอร์ตถึง 90%

"ตราวุทธิ์ "  เพราะฉะนั้นสัดส่วนของสินทรัพย์ต่างๆ ในพอร์ต เป็นเพียงไม่กี่สิ่งในโลกการลงทุนที่คุณสามารถควบคุมได้ 100% ซึ่งจะไม่เหมือนสภาวะตลาด เศรษฐกิจ หรือราคาหลักทรัพย์ ที่คุณไม่สามารถควบคุมได้เลย

"การจัดสรรสินทรัพย์" จึงเป็นหนึ่งในหัวใจของ 'Modern Portfolio Theory' หรือ MPT  ที่นักลงทุนชื่อดังหลายคนแนะนำ  และ  Jitta Wealth ก็ได้ประยุกต์ใช้กับนโยบาย  Global ETF มาให้ลูกค้าได้เลือกลงทุนด้วย

"Jitta Wealth"  เน้นจัดพอร์ตลงทุนสินทรัพย์ 2 ประเภท คือ หุ้น และตราสารหนี้ ผ่าน ETF ชั้นนำระดับโลก ที่จะเป็นขุมพลังขับเคลื่อนพอร์ตของคุณให้เติบโต ถ่วงดุลกันและกัน ไม่ให้พอร์ตคุณผันผวนมากจนเกินไป 

โดยเฉพาะนักลงทุนที่ใช้กลยุทธ์การ DCA หรือถัวเฉลี่ยต้นทุนสามารถวางใจให้ Global ETF เป็นพอร์ต "เพื่อวางแผนเกษียณ"ได้เลย  

"ตราวุทธิ์" ตอกย้ำให้เห็นว่า การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน และ DCA  จะช่วยคุณสร้างกำไรในระยะยาวและพอร์ตก็เติบโตจากเงินก้อนเล็กๆ สะสมไปเรื่อยๆ ก็เป็นเศรษฐีในวัยเกษียณหรือเผลอๆ ก่อนเกษียณก็อาจเป็นไปได้

ถึงเวลาอัปเลเวลพอร์ตของคุณได้แล้ว มาสะสมพลังให้พอร์ตด้วยการกระจายลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ กัน แล้วรอวัน "พลังเงินลงทุนทบต้น" รับรองคุณจะมีความสุขกับการลงทุนแน่นอน