'ธนาคารปิดปรับปรุง' พฤศจิกายน 2566 ล่าสุด 4 แบงก์ แจ้งวันเวลาปิดระบบชั่วคราว

'ธนาคารปิดปรับปรุง' พฤศจิกายน 2566 ล่าสุด 4 แบงก์ แจ้งวันเวลาปิดระบบชั่วคราว

'ธนาคารปิดปรับปรุง' เดือนพฤศจิกายน 2566 ล่าสุด 4 ธนาคารประกอบด้วย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และไทยพาณิชย์ (SCB) แจ้งเวลาปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวเพื่อพัฒนาระบบ

'ธนาคารปิดปรับปรุง' ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ล่าสุด 4 ธนาคารประกอบด้วย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และไทยพาณิชย์ (SCB) แจ้งเวลาปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวเพื่อพัฒนาระบบในระหว่างวันดังกล่าว สามารถตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละแบงก์ที่นี่

1.ธนาคารกรุงศรีฯ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) ขอแจ้งปรับปรุง เครื่องรับจ่ายเงิน / รับฝากเงินอัตโนมัติ ชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงระบบตามวัน เวลา ดังนี้

  • วันที่ 4 พ.ย.2566 เวลา 00.30 น. ถึง 06.00 น.
  • วันที่ 5 พ.ย.2566 เวลา 00.30 น. ถึง 04.00 น.

บริการที่ได้รับผลกระทบ และจะไม่สามารถใช้งานได้ ประกอบด้วย เครื่องรับจ่ายเงิน / รับฝากเงินอัตโนมัติ (ATM/RATM) ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

\'ธนาคารปิดปรับปรุง\' พฤศจิกายน 2566 ล่าสุด 4 แบงก์ แจ้งวันเวลาปิดระบบชั่วคราว

2.ธนาคารออมสิน 

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดปรับปรุงแอปพลิเคชัน MyMo เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้ช่องทาง และบริการได้ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 02.00 น. 

ลูกค้าสามารถโอนเงินจากธนาคารอื่นมายังบัญชีธนาคารออมสินได้ตามปกติ โดยกำหนดปิดให้บริการในช่วงเวลาที่มีการทำธุรกรรมน้อยที่สุด และคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

 

\'ธนาคารปิดปรับปรุง\' พฤศจิกายน 2566 ล่าสุด 4 แบงก์ แจ้งวันเวลาปิดระบบชั่วคราว

3.ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอแจ้งปิดให้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) ชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23.00 น. ถึง วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 02.30 น. 

ช่องทางที่ไม่สามารถใช้บริการได้ 

- Mobile Application GHB ALL GEN (การทำธุรกรรม ภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถใช้งานได้ปกติ)

- เครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (CDM/ATM, ADM) ทั้งนี้ การทำธุรกรรม ภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ และการโอนเงินต่างธนาคาร โดยระบุธนาคาร และเลขที่บัญชีปลายทาง (ORFT) สามารถใช้งานได้ปกติ

 

\'ธนาคารปิดปรับปรุง\' พฤศจิกายน 2566 ล่าสุด 4 แบงก์ แจ้งวันเวลาปิดระบบชั่วคราว


4.ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารขอแจ้งปิดบริการ SCB EASY App ชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบ โดยมีรายละเอียดช่วงเวลาดังต่อไปนี้

  • วันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 00.00 – 04.30 น. ลูกค้าไม่สามารถเข้า SCB Easy Application ได้
  • วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 00.00 – 04.30 น. ลูกค้าไม่สามารถเข้า SCB Easy Application ได้

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการ SCB EASY App ได้หลังจากเวลาช่วงดังกล่าวได้ตามปกติ

นอกจากนี้ ธนาคารจะปิดปรับปรุงระบบ CDM/VTM ไม่รวมเครื่อง ATM
ส่งผลให้ท่านไม่สามารถทำรายการ ถอน ฝาก หรือโอนเงิน ณ ตู้ CDM/VTM ของธนาคารได้

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 66 เวลา 23.00 น. ถึงวันเสาร์ที่ 11 พ.ย. 66 เวลา 05.30 น.

กรุณาวางแผนการทำธุรกรรมทางการเงินล่วงหน้า ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

\'ธนาคารปิดปรับปรุง\' พฤศจิกายน 2566 ล่าสุด 4 แบงก์ แจ้งวันเวลาปิดระบบชั่วคราว

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์