ธนารักษ์อ่วมทรัพย์ถูกยึดมีภาระค่าส่วนกลางสูงพันล.

ธนารักษ์อ่วมทรัพย์ถูกยึดมีภาระค่าส่วนกลางสูงพันล.

ธนารักษ์เตรียมรับทรัพย์ถูกยึดเข้าแผ่นดินเป็นคอนโดจำนวนมากถึง 2.7พันรายการ เพื่อประมูลขายนำรายได้เข้าหลวง ชี้ทรัพย์ดังกล่าวมีภาระค่าส่วนกลางสูงราว 1 พันล้าน เร่งหารือกฤษฎีกาหาทางออก ระบุ กรมฯไม่สามารถนำเงินหลวงไปจ่ายโดยไม่มีรายรับเข้ามาได้

นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมธนารักษ์ เตรียมที่จะรับทรัพย์ที่ได้จากคดีถูกยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)เพื่อนำมาบริหารจัดการหรือขายทอดตลาดออกไป โดยทรัพย์ที่จะจัดส่งมาคือ คอนโดมิเนียมจำนวน 2,700 ห้อง มูลค่ารวมมากกว่า 2,700 พันล้านบาท เนื่องจาก บางรายการมีมูลค่าสูงราว 20-30 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ทรัพย์ถูกยึดตกเป็นของแผ่นดิน ส่วนใหญ่จะเป็นทรัพย์ประเภทที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ซึ่งกรมฯก็จะพิจารณานำออกมาประมูลขายทอดตลาด โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ แต่ในส่วนของที่ดินนั้น หากกรมฯเห็นว่า ที่ดินดังกล่าวมีความเหมาะสมจะนำมาใช้ในราชการ ทางกรมฯก็จะไม่จัดจำหน่ายออกไป แต่จะนำไปให้ส่วนราชการที่มีความจำเป็นในการใช้พื้นที่ได้นำไปพัฒนาต่อไป

“ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่กรมฯจะได้รับทรัพย์ที่เป็นคอนโดมิเนียมที่มีจำนวนมากถึง 2.7 พันรายการ ดังนั้นกรมฯจึงต้องเตรียมวางแนวทางในการจำหน่ายออกไปโดยเร็ว เนื่องจาก คอนโดมิเนียมนั้น จะมีค่าใช้จ่ายที่เรียกว่า ค่าส่วนกลาง เข้ามาด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้ หากคิดเป็นเม็ดเงินแล้ว ถือว่า อยู่ในจำนวนที่สูง เนื่องจาก เป็นคอนโดมิเนียมที่มีราคาสูง และ ค้างจ่ายค่าส่วนกลางมานาน หากไม่รีบจำหน่ายออกไปภาระค่าใช้จ่ายจะเกิดมากขึ้นไปอีก”

เขากล่าวว่า ในส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลางนั้น เบื้องต้น กรมฯประเมินว่า จะมีราว 400-1,000 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้ กรมฯไม่มีความสามารถในการชำระ ดังนั้น จึงได้หารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า จะมีแนวทางอย่างไรที่จะช่วยผ่อนปรนภาระดังกล่าวให้กับกรมฯได้บ้าง เช่น อาจจะพิจารณาขายออกไปพร้อมกับภาระค่าส่วนกลาง หรือ แยกขายเฉพาะทรัพย์ แต่ขอให้มีการลดหย่อนค่าส่วนกลางจากเจ้าของโครงการบ้าง เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ กรมฯอยู่ระหว่างหารือและรอคำตอบจากสำนักงานกฤษฎีกา

“ปีงบประมาณนี้ ต้องเรียนว่า กรมฯประสบปัญหา เพราะมีคอนโดเข้ามา 2,700 ห้อง มีค่าส่วนกลางเข้ามา ต้องชำระให้หมด ก็ต้องแก้ไขปัญหา เพื่อขายออกไป ถ้าแก้ไม่ได้ กลายเป็นของที่เข้ามาแล้วเราก็ไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะค่าส่วนกลาง เขาคิดตลอด ยอดเกือบพันล้านบาท ในเบื้องต้นประมาณ 400 ล้านบาท อาจจะมีบวกๆ เราก็ไม่มีเงินไปจ่ายเขา ก็เป็นประเด็นที่เราต้องหาทางออก เพราะเราคงไม่ใส่เงินของหลวงเข้าไป โดยไม่ได้รายรับ

สำหรับ ผลการประมูลขายทรัพย์ที่ตกเป็นของแผ่นดินในระยะ 2 ปีที่ผ่านมานั้น กรมฯสามารถนำทรัพย์ออกขายได้จำนวน 291 รายการ แบ่งเป็น ที่ดิน 126 รายการ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 141 รายการคอนโดมิเนียม+ห้องชุด 24 รายการ มูลค่ารวมที่ประมูลขายได้จำนวนประมาณ 713.05 ล้านบาท ขณะนี้ได้รับเงินมัดจำแล้วจำนวนประมาณ 71.30 ล้านบาท ชำระแล้ว 547.97 ล้านบาท รอการชำระ 129.59 ล้านบาท ทั้งนี้ ทรัพย์บางส่วนอยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการขายออกไปอีกครั้ง