แบงก์ไหนพร้อมใช้ ‘สแกนใบหน้า’ ในการทำธุรกรรมการเงินแล้วบ้าง?

แบงก์ไหนพร้อมใช้ ‘สแกนใบหน้า’ ในการทำธุรกรรมการเงินแล้วบ้าง?

เปิดข้อมูลแบงก์-นอนแบงก์ พร้อมให้ยืนยันตัวตนผ่านการ “สแกนใบหน้า” เพื่อใช้ในการโอนเงิน เพิ่มวงเงิน หวังป้องกันภัยทางเงิน ล่าสุดธปท.เปิดข้อมูลแบงก์ที่พร้อมใช้ระบบการ “สแกนใบหน้า”เพื่อใช้ในการโอนเงินและ ปรับเพิ่มวงเงินแล้ว 3แห่ง กสิกรไทย-ธ.ก.ส. -ทรูมันนี่

      จากภัยทางการเงิน การถูกหลอกลวงผ่านโทรศัพท์ ผ่าน SMS มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลทำให้ประชาชนตก “เป็นเหยื่อ” จำนวนมาก ทำให้ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) และสถาบันการเงิน ต่างออกมา “ยกระดับ”การป้องกันภัยทางการเงินที่เข้ามาทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการป้องกัน การหลอกลวงผ่าน “โทรศัพท์มือมือถือ” หรือผ่าน “โมบายแอปพลิเคชัน” 

         ชุดนโยบาย หรือมาตรการป้องกันภัยทุจริตทางการเงิน ที่ธปท.ออกมาในช่วงมา มีตั้งแต่ มาตรการป้องกัน เพื่อปิดช่องทางที่มิจฉาชีพจะเข้าถึงประชาชนได้มากเช่น การให้งดส่งลิงก์ทุกประเภท ผ่าน SMS นอกจากนี้ยังมีมาตรการตรวจจับและติดตามบัญชี หรือธุรกรรมที่ต้องสงสัย เพื่อช่วยจำกัดความเสียหายได้รวดเร็วขึ้น เช่น การใช้บัญชีม้า 

        รวมไปถึง การยกระดับความปลอดภัย ในการทำรายการผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ที่ต้องมีการยืนยันตัวตนขึ้นต่ำด้วยการ “สแกนใบหน้า”ในการทำธุรกรรม ทั้งใช้สำหรับการ “โอนเงิน”  และ “การปรับเพิ่มวงเงิน” เช่นหากต้องการโอนเงินเกิน 50,000บาทต่อครั้ง และมียอดสะสมทุก 200,000 บาทต่อวัน 
        และหากต้องการ ปรับเพิ่มวงเงินให้สามารถโอนเงินได้มากกว่า 50,000บาทขึ้นไปต่อครั้ง จำเป็นต้อง “สแกนใบหน้า” เพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้ง!
       โดยการยกระดับความปลอดภัยนี้ ธปท.กำหนดให้ทุกธนาคารต้องมีระบบการยืนยันตัวตนผ่านการ “สแกนใบหน้า” ให้แล้วเสร็จภายใน มิ.ย. 2566

        ล่าสุดจะเห็นได้ว่า ทั้งธนาคารพาณิชย์ และธนาคารเฉพาะกิจ หรือธนาคารรัฐ เริ่มทยอยประกาศ ให้ลูกค้ามา “ยืนยันตัวตน” ผ่านการ “สแกนใบหน้า”แล้ว เพื่อให้แบงก์มีข้อมูลลูกค้า ณ ปัจจุบัน และเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน “โมบายแอปพลิเคชัน”ต่อไป 
          ธนาคารที่ประกาศให้ลูกค้า สแกนใบหน้า เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมทางการเงินแล้ว

         เช่น ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต(ttb) ธนาคารกรุงเทพ(BBL) ธนาคารกรุงไทย(KTB) ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB)ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย(CIMBT) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์(LH Bank) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ร่วมไปถึง ผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน(ทรูมันนี่) 
        แบงก์ไหนพร้อมใช้ ‘สแกนใบหน้า’ ในการทำธุรกรรมการเงินแล้วบ้าง?

ล่าสุดธปท. ได้อัพเดท ธนาคารที่พร้อม และเริ่มใช้การการยืนยันตัวตน “สแกนใบหน้า” เช่นการโอนเงิน การเพิ่มวงเงินแล้ว มีทั้งหมด 3แห่งด้วยกัน ธนาคารแรก ธนาคารกสิกรไทย  ,ธนาคาร ธ.ก.ส.ที่สามารถใช้ “สแกนใบหน้า”ในการเพิ่มวงเงินได้แล้ว 
        ส่วนการในการ “สแกนใบหน้า”เพื่อใช้สำหรับการโอนเงิน ขณะนี้ มีเพียง ทรูมันนี่ ที่มีความพร้อมในการใช้การ “สแกนใบหน้า”มาทำธุรกรรมการเงินแล้ว
           เชื่อว่าท้ายที่สุด ทุกธนาคาร จะมีความพร้อมในการใช้การยืนยันตัวตนผ่านการ “สแกนใบหน้า” ได้อย่างพร้อมเพียง ตามกำหนดเวลาที่ธปท.กำหนดไว้ ภายในมิ.ย.นี้ เพราะเรื่องการป้องกันภัยทางการเงิน ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่ทุกธนาคาร ต้องตระหนัก ในการยกระดับการป้องกันความปลอดภัย ให้กับลูกค้าธนาคารอย่างเร่งด่วนที่สุด