เมืองไทยประกันภัย คว้า 2 รางวัล ในงาน 2023 Thailand’s Most Admired Brand

เมืองไทยประกันภัย คว้า 2 รางวัล ในงาน 2023 Thailand’s Most Admired Brand

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับ 2 รางวัล จากงาน 2023 Thailand’s Most Admired Brand ที่จัดโดยนิตยสาร BrandAge

เมืองไทยประกันภัย คว้า 2 รางวัล แบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคแห่งปี โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้

  1. Top best in business performance บริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม จาก 23 กลุ่มธุรกิจ ในอันดับที่ 7
  2. Top best in general insurance industry บริษัทที่ดำเนินงานดีเด่นในอุตสาหกรรมประกันภัย ในอันดับที่ 2

งานนี้ จัดโดยนิตยสาร BrandAge ซึ่งเป็นผลสำรวจสุดยอดแบรนด์ครองใจมหาชน เป็นดั่ง Benchmark ที่สามารถวัดประสิทธิภาพการสื่อสารของแบรนด์ในทุกมุม อ้างอิงจาก BrandAge Online

เมืองไทยประกันภัย คว้า 2 รางวัล ในงาน 2023 Thailand’s Most Admired Brand เมืองไทยประกันภัย คว้า 2 รางวัล ในงาน 2023 Thailand’s Most Admired Brand