อัปเดตธนาคารปิดปรับปรุง 25-26 มี.ค.66 โมบายแบงก์กิ้ง โอนเงินไม่ได้ เช็กเลย

อัปเดตธนาคารปิดปรับปรุง 25-26 มี.ค.66 โมบายแบงก์กิ้ง โอนเงินไม่ได้ เช็กเลย

อัปเดต "ธนาคารปิดปรับปรุง" ล่าสุด 2 ธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงศรีฯ แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น

อัปเดต "ธนาคารปิดปรับปรุง" ล่าสุด 2 ธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงศรีฯ แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้บริการต่างๆ การทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินจะไม่สามารถได้ในช่วงเวลาที่ระบุ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเช็กรายละเอียดได้ที่นี่เลย

1.ธนาคารออมสิน แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2566 เวลา 23.00 - 05.00 น. โดยช่องทางและบริการที่ไม่สามารถใช้งานได้ ประกอบด้วย

MyMo 

 • โอนเงินระหว่างธนาคาร
 • โอนเงินพร้อมเพย์
 • เติมเงินพร้อมเพย์
 • ชำระค่าสินค้าและบริการ Promptpay-Bill Payment
 • เตือนเพื่อจ่าย
 • ตรวจสอบการรับเงิน
 • บริการ MypromptQR

ATM/ADM

 • โอนเงินพร้อมเพย์
 • ชำระค่าสินค้าและบริการ Promptpay-Bill Payment

Internet Banking

 • โอนเงินระหว่างธนาคาร
 • โอนเงินพร้อมเพย์
 • เติมเงินพร้อมเพย์
 • ชำระค่าสินค้าและบริการ Promptpay-Bill Payment

และโอนเงินด้วยบริการพร้อมเพย์จากต่างธนาคารมายังบัญชีธนาคารออมสินได้

 

อัปเดตธนาคารปิดปรับปรุง 25-26 มี.ค.66 โมบายแบงก์กิ้ง โอนเงินไม่ได้ เช็กเลย

 

 

2.ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) ขอแจ้งปิดปรับปรุง "โมบายแบงก์กิ้ง (KMA)" ชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงระบบ ในวันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 01.00 น. ถึง เวลา 02.00 น.

บริการที่มีผลกระทบและจะไม่สามารถใช้งานได้ในบางช่วงระหว่างเวลา ดังนี้

 • กรุงศรีโมบายแบงค์กิ้ง (KMA)

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 

อัปเดตธนาคารปิดปรับปรุง 25-26 มี.ค.66 โมบายแบงก์กิ้ง โอนเงินไม่ได้ เช็กเลย