พรรคก้าวไกลชูนโยบาย”หวยใบเสร็จ”หนุนเอสเอ็มอีเติบโตเข้าตลาดทุน

พรรคก้าวไกลชูนโยบาย”หวยใบเสร็จ”หนุนเอสเอ็มอีเติบโตเข้าตลาดทุน

พรรคก้าวไกลเปิด 3 ขั้นนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ เริ่มจากนโยบายเศรษฐกิจที่รองรับทุกคน เศรษฐกิจที่เท่าเทียมเป็นธรรม และ เศรษฐกิจที่ก้าวกระโดด พร้อมชู”หวยใบเสร็จ”หนุนธุรกิจเอสเอ็มอีเติบโตเข้าตลาดทุน

นายวรภพ วิริยะโรจน์ ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงวิสัยทัศน์ "นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและตลาดทุนไทย ภายใต้รัฐบาลหลังการเลือกตั้ง" ซึ่งจัดโดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) ว่า นโยบายด้านเศรษฐกิจของพรรคจะมีอยู่ 3 ขั้น โดยขั้นแรก เป็นนโยบายเศรษฐกิจที่รองรับทุกคน ขั้นที่สอง คือ นโยบายเศรษฐกิจแบบเท่าเทียมและเป็นธรรม และ ขั้นที่สาม คือนโยบายเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด

 

ทั้งนี้ นโยบายเศรษฐกิจที่รองรับทุกคนนั้น จะเริ่มตั้งแต่สวัสดิการถ้วนหน้าตั้งแต่เกิดจนตาย ไม่ว่า เบี้ยเด็กเล็ก การศึกษาฟรีถึงปวส.เบี้ยผู้สูงอายุ สร้างงานจากศูนย์เด็กเล็กถึงผู้ป่วยติดเตียง ต่อมาคือ เศรษฐกิจเอสเอ็มอี เราคิดว่า ถึงเวลาสร้างแต้มต่อให้เอสเอ็มอีรายย่อยด้วยข้อเสนอนโยบายที่เรียกว่า “หวยใบเสร็จ” คิดง่ายๆคือ เราใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังซื้อสินค้าจากร้านค้าเอสเอ็มอีรายย่อย เมื่อซื้อสะสม 500 บาทนำไปแลกสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ 1 ใบ จะทำให้เกิดแรงจูงใจหรือแต้มต่อให้ผู้บริโภคหันมาสนับสนุนรายย่อยมากขึ้น เมื่อเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ขึ้น ถ้าบริษัทนิติบุคคลซื้อสินค้าบริการเอสเอ็มอีเพิ่มเท่าไหร่ก็นำมาหักลดหย่อนภาษีได้ถึง 50% สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่ขยายตลาดมาให้แก่ซัพพลายเชน เพื่อสร้างแต้มต่อให้ธุรกิจคนตัวเล็ก

 

 

นโยบายเศรษฐกิจขั้นที่สอง คือ การทำธุรกิจแบบแฟร์เกม จะเริ่มตั้งแต่กฎหมายการแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่ รวมถึง การรื้อกฎหมายที่ล้าสมัย หรือ กฎหมายที่ผูกขาด ที่เราพูดถึงมาก คือ การปลดล็อกผู้ผลิตสุราที่จะสร้างสินค้าเกษตรแปรรูปจำนวนมาก ซึ่งไม่ใช่แค่ข้าวที่นำมาทำสุราได้ โดยมังคุดก็นำมาทำเบียร์ได้ กระเจี๊ยบทำเป็นไวน์ได้ เป็นต้น นี่คือ โอกาสการปลดล็อกที่นำไปส่งออกได้ด้วย แม้กระทั่งเรื่องการลดค่าครองชีพ ผ่านการลดค่าไฟฟ้า เราเสนอลดค่าไฟฟ้า 70 สตางค์ภายใน 1 ปี เพียงแค่ประเทศไทยเปลี่ยนนโยบายเรื่องก๊าซธรรมชาติ และแน่นอนเราเห็นด้วยกับการเปิดธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งเป็นเรื่องปฎิรูปภาครัฐ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายปลดล็อกท้องถิ่นให้ยึดประโยชน์ประชาชนไม่ใช่ระเบียบข้าราชการ

ส่วนนโยบายเศรษฐกิจขั้นที่สาม คือ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด ซึ่งพรรคมีนโยบายเข้าไปสนับสนุนให้ธุรกิจของไทยเข้าไปสู่ซัพพลายเชนของโลก

สำหรับนโยบายด้านตลาดทุนนั้น มี 3 เรื่อง คือ 

1.การเพิ่มการระดมทุนเอสเอ็มอีขนาดกลาง เป็นโอกาสพัฒนาเอสเอ็มอีและตลาดทุน จึงมีนโยบายหวยใบเสร็จ ซึ่งหนุนให้เอสเอ็มอีเติบโตและสามารถระดมทุนในตลาดทุนได้ 

2.การเพิ่มจำนวนนักลงทุนในประเทศ ปัจจุบันเรามีนักลงทุน 3 ล้านรายเท่านั้น ซึ่งถือว่ายังน้อยเมื่อเทียบประชากรของประเทศ เราจึงเสนอเรื่องการพัฒนาข้อมูลการเงินที่เชื่อมโยงกันได้ ทำให้นักลงทุนรู้จักการออม และเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้น 

3.เรื่องความยั่งยืนของตลาดทุนผ่านการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ แนวนโยบาย คือ SET Zero ผ่านการปลดล็อกธุรกิจสินค้าหรือครัวเรือนติดตั้งโซล่าลูฟทอปเพื่อนำไปหักกลบลบหน่วยกันได้ เปิดเสรีธุรกิจไฟฟ้า การส่งเสริมรถอีวี หรือนโยบายต้นไม้ปลดหนี้เป็นต้น