“สุพันธุ์ มงคลสุธี" ไทยสร้างไทย ชูนโยบาย "3 สร้าง" สร้างพลังเศรษฐกิจไทย

“สุพันธุ์ มงคลสุธี" ไทยสร้างไทย ชูนโยบาย "3 สร้าง" สร้างพลังเศรษฐกิจไทย

"พรรคไทยสร้างไทย" ประกาศนโยบาย 3 สร้าง เป็นทางเลือกใหม่ "พลังคนตัวเล็ก -รายได้ -ความสุข " ลดกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจ เร่งแก้หนี้หลุดจากเครดิตบูโร บูรณาการการปรับโครงสร้างของรัฐ มีความตั้งใจ ปราบคอรัปชั่น สร้างโอกาสการศึกษา เดินหน้าเศรษฐกิจไทย

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรคและประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ พรรคไทยสร้างไทย  กล่าวว่า นโยบายขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของพรรค  มุ่ง 3 สร้าง  คือ สร้างคนตัวเล็ก สร้างรายได้และสร้างความสุข สำหรับ "สร้างพลังคนตัวเล็ก” ให้เอสเอ็มอี เกิดความเข้มแข็ง  และลดความเหลื่อมล้ำ เร่งแก้อุปสรรคด้านกฎหมายกว่า1,400 ฉบับ ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจ  แขวนกฎหมายทั้งหมด ลดบังคับการใช้ชั่วคราว  โดยออกพรก. เพียงฉบับเดียว ให้ธุรกิจเดินต่อไปได้ 

พร้อมกับ เร่งแก้หนี้ครัวเรือน 90% ต่อจีดีพี สูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะคนที่เป็นหนี้เครดิตบูโร ช่วงโควิด   3-4 ล้านคน วงเงิน 4-5 แสนล้านบาท  ซึ่งไม่แค่พักหนี้  แต่จะใช้วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท เข้ามาช่วยอัดฉีดจ่ายดอกเบี้ย ช่วยคนกลุ่มนี้หลุดจากเครดิตบูโร  และสามารถนำทรัพย์สินส่วนตัวมากู้ต่อได้
 

นอกจากนี้ "สร้างรายได้"  ไม่ว่าจะเป็น  บูรณาการการปรับโครงสร้างของรัฐให้ได้ KPI ของเอสเอ็มอีอย่างแท้จรจิง และสร้างรายได้ภาครัฐ โดยให้แต้มต่อกับเอสเอ็มอีให้แข็งแรงขึ้น  สร้างกลุ่มครัสเตอร์เข้มแข็ง เช่น อาหารและเครื่องสำอางค์   เข้าไปดูแล สร้างนิคมให้กับเอสเอ็มอี โดยที่รัฐช่วยสนับสนุน เช่น ราคาที่ดิน มาตรฐาน การตรวจสอบและวิจัย มีกองทุนสนับสนุนด้านนวัตกรรม ทุกคนต้องเข้าระบบ สร้างรายได้และเสียภาษีให้กับรัฐ 


สุดท้าย “สร้างความสุข”   มีความตั้งใจ ปราบคอรัปชั่น  ให้โอกาสการศึกษา เรียนฟรีจนจบ ปริญญาตรี   อายุ 18 ปีเข้าตลาดแรงงาน ลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเร็วขึ้น  

"ไทยสร้างไทย เป็นพรรคทางเลือกใหม่ บุคคลากรทุกคนมีประสบการณ์ทำงานในภาคเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย มุ่งมั่นการแก้ปัญหาของชาติ  ให้ประเทศชาติกลับมาสงบสุข เป็นทางออก ไม่ใช่เลือกซ้ายหรือขวามีแต่ติดลบ และพร้อมเป็นรัฐบาลชุดใหม่ที่ไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น"