ประกาศแต่งตั้ง “ฉัตรชัย” ดำรงตำแหน่ง “ผู้จัดการ ธ.ก.ส.” คนใหม่ มีผล 26 มี.ค. 66

ประกาศแต่งตั้ง “ฉัตรชัย” ดำรงตำแหน่ง “ผู้จัดการ ธ.ก.ส.” คนใหม่ มีผล 26 มี.ค. 66

รมว.คลังมีคำสั่งแต่งตั้ง นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ ธ.ก.ส.มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.นี้ เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2566 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการ ธ.ก.ส. มีคำสั่งแต่งตั้ง นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หลังผ่านกระบวนการสรรหาผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนใหม่ แทนนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนปัจจุบัน ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนมี.ค. 2566 ซึ่งนายฉัตรชัยจะเป็นผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนที่ 14 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป

นายฉัตรชัย เกิดเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2514 จบการศึกษา ปริญญาตรี (สถิติศาสตรบัณฑิต)                  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท (Master of Computer Science) จาก Syracuse University, New York, USA (นักเรียนทุนธนาคารอาคารสงเคราะห์ รุ่นที่ 1)

เริ่มดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ธอส. ตั้งแต่ปี 2551 - 2555 ในตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ปี 2555 - 2559 ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ ธอส. และขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในปี2559 - ปัจจุบัน

ผลงานที่โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ ด้าน IT โดยผลักดันโครงการพัฒนาระบบงานหลัก GHB System ขึ้นใช้งานทดแทน Core Banking ระบบเดิมที่ใช้งานมานานกว่า 10 ปี ได้สำเร็จตามกำหนดและสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร บริหารจัดการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล จนทำให้ ธอส. มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) คะแนนประเมินสูงสุดอันดับ 1 ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน (พ.ศ. 2560 - 2565)