คปภ.เร่งลงพื้นที่ เยียวยาด้านประกันภัย ผู้สูญเสียเหตุกราดยิงหนองบัวลำภู

คปภ.เร่งลงพื้นที่ เยียวยาด้านประกันภัย ผู้สูญเสียเหตุกราดยิงหนองบัวลำภู

คปภ. ลงพื้นที่ช่วยเหลือด้านการประกันภัยเป็นการด่วน เหตุอดีตตำรวจคลั่งกราดยิง 36 ศพ ที่หนองบัวลำภู พร้อมประสานงาน สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เร่งดำเนินการติดตามประสานงานให้บริษัทประกันภัยชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนโดยเร็วต่อไป 

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีอดีตตำรวจได้ก่อเหตุสะเทือนขวัญ โดยใช้อาวุธปืน และมีดทำร้ายครู และนักเรียนเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู รวมทั้งใช้อาวุธปืนยิงภรรยา ลูก และตัวเองเสียชีวิตภายในบ้านพัก รวมมีผู้เสียชีวิต 36 ราย บาดเจ็บ 12 ราย นั้น

ทันทีที่ทราบข่าว เลขาธิการ คปภ. ได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เร่งบูรณาการ การทำงานร่วมกับสายส่งเสริม และประกันภัยภูมิภาค โดยสำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดอุดรธานี ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ติดตาม และลงพื้นที่แล้ว และได้มีการตั้งศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยเพื่อบูรณาการ การตรวจสอบข้อมูลร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย และบริษัทประกันภัยว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ผู้เสียชีวิต หรือผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้มีการทำประกันภัยกลุ่มหรือประกันภัยส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ ไว้หรือไม่

โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีการทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับสถานศึกษา กับบริษัท ชับบ์ สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ผู้เอาประกันภัยตามรายชื่อที่แจ้งไว้กับบริษัท โดยมีข้อตกลงความคุ้มครอง ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2) จำนวนเงินเอาประกันภัย นักเรียน/บุคลากร จำนวน 50,000 บาทต่อราย ซึ่งทางสำนักงาน คปภ. ได้ประสานงาน และจะดูแลเพื่อให้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยเร็ว

ในส่วนของผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล สำนักงาน คปภ.ภาค 3 (ขอนแก่น) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดอุดรธานี ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้าเยี่ยม และอำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้แก่ครอบครัวของผู้บาดเจ็บ และเข้าตรวจสอบว่าผู้บาดเจ็บมีประกันภัยประเภทอื่นๆ หรือไม่แล้ว โดยจากการตรวจสอบพบข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้ประสบเหตุบางรายมีการทำประกันภัย แต่กรมธรรม์ประกันภัยได้หมดความคุ้มครองแล้ว และไม่มีการต่ออายุ สำหรับรายที่ยังมีความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย สำนักงาน คปภ. จะเร่งดำเนินการติดตามประสานงานให้บริษัทประกันภัยชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนโดยเร็วต่อไป 


“สำนักงาน คปภ. ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ และจะระดมสรรพกำลังบุคลากรของสำนักงาน คปภ. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในครั้งนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมทั้งบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำระบบประกันภัยเข้าไปเยียวยาความเสียหายโดยเร็วต่อไป แต่เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุเสมอ ดังนั้น เพื่อความไม่ประมาท จึงควรทำประกันภัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ เพื่อนำระบบประกันภัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และเข้าไปเยียวยาความสูญเสียทั้งต่อตนเอง และบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบ สำหรับกรณีที่ทำประกันภัยไว้แล้วก็ควรตรวจสอบวันหมดอายุกรมธรรม์อย่าให้ประกันภัยขาด เพื่อระบบประกันภัยจะได้เข้ามาช่วยเยียวยาความสูญเสีย หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องประกันภัยให้สอบถามหรือแจ้งสายด่วน คปภ. 1186"

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์