ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.6494 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0725 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.6494 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0725 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (3 ต.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 37.6494 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (30 ก.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 37.5769 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0725 บาท/ยูโร)