Zipmex ปิดใช้แอป-เว็บไซต์ วันที่ 7 ก.พ. นี้ ยังถอนสินทรัพย์ได้ไม่มีกำหนด

Zipmex ปิดใช้แอป-เว็บไซต์ วันที่ 7 ก.พ. นี้ ยังถอนสินทรัพย์ได้ไม่มีกำหนด

บริษัท Zipmex ประเทศไทย ประกาศปิดใช้งานแอปพลิเคชัน และ เว็บไซต์ ในวันที่ 7 ก.พ. เวลาเที่ยงตรง หลัง ก.ล.ต.สั่งระงับการให้บริการ และย้ำว่าลูกค้าจะต้องสามารถถอนสินทรัพย์ได้ ซิปเม็กซ์ชี้ 3 ขั้นตอนหลังจากนี้

หลังจากที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราว เนื่องจากยังไม่สามารถแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินงานที่บกพร่องได้ตามการสั่งการ โดยให้แก้ไขการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่กำหนด และในระหว่างที่ถูกระงับการให้บริการ Zipmex ต้องจัดให้ลูกค้าสามารถถอนทรัพย์สินได้ตลอดเวลา และให้ติดต่อลูกค้ามารับเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลคืน รวมทั้งให้โอนเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลให้ตามความประสงค์ของลูกค้า

และมีมติสั่งการให้ Zipmex ระงับการประกอบธุรกิจประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยในระหว่างถูกระงับการประกอบธุรกิจดังกล่าว Zipmex ต้องดำเนินการ ดังนี้

1.แก้ไขฐานะทางการเงินของบริษัท

2.แก้ไขโครงสร้างการบริหารจัดการและบุคลากร

3.แก้ไขโดยจัดให้มีระบบงานในการป้องกันมิให้เกิดการนำทรัพย์สินของลูกค้าที่ฝากไว้ไปใช้หรือหาดอกผลไม่ว่าโดยวิธีใด

และย้ำว่าในระหว่างถูกระงับการประกอบธุรกิจ Zipmex ต้องจัดให้ลูกค้าสามารถถอนทรัพย์สินได้ตลอดเวลา รวมทั้งให้ Zipmex ติดต่อให้ลูกค้าขอรับเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลคืน และโอนเงินคืนให้แก่ลูกค้า และโอนสินทรัพย์ดิจิทัลตามความประสงค์ของลูกค้า

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบธุรกิจได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับลูกค้า Zipmex สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ “ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.” โทร. 1207 กด 8 หรืออีเมล [email protected] หรือ เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th

ประกาศปิดใช้งานแอป-เว็บไซต์

Zipmex ปิดใช้แอป-เว็บไซต์ วันที่ 7 ก.พ. นี้ ยังถอนสินทรัพย์ได้ไม่มีกำหนด

หลังจากนั้น Zipmex แจ้งการปิดใช้งานเว็บไซต์ https://zipmex.com/th และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือตั้งแต่วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป

บริษัท Zipmex แจ้งว่า เว็บไซต์ https://zipmex.com/th และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ จะถูกปิดการใช้งาน โดยลูกค้าสามารถดำเนินการถอนสินทรัพย์ผ่านระบบ Manual โดยต้องติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ Customer Support เท่านั้น ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา 7-14 วัน

สำหรับใครที่ต้องการตรวจสอบรายละเอียดของยอดสินทรัพย์คงเหลือ ให้ดูรายละเอียดจาก e-Statement ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ที่ทางบริษัทจัดส่งให้เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 

Zipmex ยืนยันว่าสินทรัพย์ทั้งหมดจะยังคงถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยบนแพลตฟอร์มของซิปเม็กซ์ ประเทศไทย และพร้อมรองรับสำหรับการถอนสินทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลและข้อกำหนดการให้บริการ และแนะนำให้ลูกค้ารีบดำเนินการส่งอีเมลเพื่อส่งคำขอถอนสินทรัพย์คงเหลือโดยเร็วที่สุด

สิ่งที่จะเกิดขี้นในลำดับถัดไป

1. การถอนสินทรัพย์ – ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีกำหนดระยะเวลาสำหรับการถอนสินทรัพย์ อย่างไรก็ตามผู้ใช้ควรรีบดำเนินการถอนสินทรัพย์โดยเร็วที่สุด โดยส่งคำขอถอนสินทรัพย์ผ่านทางอีเมล [email protected]

2. ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า – ทีม Customer Support พร้อมให้ความช่วยเหลือ หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ ในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลงสามารถติดต่อทีม Customer Support ผ่านทางช่องทางการสนับสนุนอย่างเป็นทางการของ ซิปเม็กซ์ ประเทศไทย

3. การคุ้มครองข้อมูล – ข้อมูลของลูกค้าทุกท่านจะได้รับการจัดเก็บตามนโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยหากใครมีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลของตนสามารถติดต่อทีม Customer Support ได้