วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี Banking สินเชื่อเดือน พ.ค. 24 ลง m-m ภาพรวมมองว่าสินเชื่อลดลงทุกกลุ่ม

วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี Banking สินเชื่อเดือน พ.ค. 24 ลง m-m ภาพรวมมองว่าสินเชื่อลดลงทุกกลุ่ม

เรามีมุมมอง Slightly Negative ต่อการรายงานสินเชื่อเดือน พ.ค. 24 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ลดลงเล็กน้อย -0.4% m-m ภาพรวมมองว่าสินเชื่อลดลงทุกกลุ่ม

จาก i) ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ii) เศรษฐกิจฟื้นตัวช้า ทำให้การเบิกจ่ายสินเชื่อน้อยลง โดยธนาคารที่รายงานสินเชื่อเพิ่มขึ้นเด่นสุด คือ SCB +0.6% m-m ตามด้วย TISCO +0.4% m-m ขณะที่ธนาคารที่รายงานสินเชื่อหดตัว คือ TTB -0.4% m-m / KKP -0.8% m-m / BBL-1.0% m-m และ KTB -1.3% m-m สำหรับ KBANK รายงานสินเชื่อทรงตัว m-m อย่างไรก็ตามเรายังคงคาดสินเชื่อรวมปี 2024F เติบโต +2% y-y ซึ่งให้น้ำหนักการเติบโตในช่วง 2H24F  ทั้งนี้ เราคงน้ำหนักการลงทุนกลุ่มธนาคารที่ NEUTRAL คง KTB (BUY, TP 21บ.) และ TTB (BUY, TP 2.2บ.) เป็น Top pick

ภาพรวมสินเชื่อเดือน พ.ค.2024

- กลุ่มธนาคารพาณิชย์รายงานสินเชื่อเดือน พ.ค. 2024 ลดลง -0.4% m-m ภาพรวมมองว่าสินเชื่อลดลงทุกกลุ่ม จาก i) ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ii) เศรษฐกิจฟื้นตัวช้า ทำให้การเบิกจ่ายสินเชื่อน้อยลง

- ธนาคารที่รายงานสินเชื่อเพิ่มขึ้น m-m เด่นสุดนำโดย SCB +0.6% m-m จากสินเชื่อภาคธุรกิจ ตามด้วย TISCO +0.4% m-m จากสินเชื่อภาคธุรกิจ ขณะที่ธนาคารที่รายงานสินเชื่อหดตัว m-m คือ TTB -0.4% จากสินเชื่อ SME และรายย่อย / KKP -0.8% m-m จากสินเชื่อรายย่อย / BBL -1.0% m-m จากคาดสินเชื่อภาคธุรกิจ และ KTB -1.3% m-m จากสินเชื่อภาครัฐ สำหรับ KBANK รายงานสินเชื่อทรงตัว m-m

- หากเทียบกับสิ้นปีก่อนสินเชื่อของกลุ่มธนาคาร -0.1% YTD เด่นสุดนำโดย SCB +1.0% YTD ตามด้วย BBL +0.8%YTD, TISCO +0.5% YTD, KTB +0.3% YTD ส่วนธนาคารที่รายงานสินเชื่อหดตัวคือ KBANK -1.4% YTD, TTB -1.6% YTD และ KKP -1.8% YTD

 

 

สภาพคล่องเดือน พ.ค. 2024

- กลุ่มธนาคารพาณิชย์รายงานเงินฝากเพิ่มขึ้น +0.6% m-m หากเทียบกับสิ้นปีก่อนเงินฝากของกลุ่มธนาคาร -0.5% YTD

- ด้านอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (L/D ratio) ของเดือน พ.ค. 2024 อยู่ที่ 87.0% ลดลงจาก 87.8% ในเดือน เม.ย. 2024

ความเห็นและคำแนะนำ

- เรามีมุมมอง Slightly Negative ต่อการรายงานสินเชื่อลดลงเล็กน้อยของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในเดือน พ.ค. 2024 อย่างไรก็ตามเรายังคงคาดสินเชื่อรวมปี 2024F เติบโต +2% y-y ซึ่งให้น้ำหนักการเติบโตในช่วง
2H24F จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น

- เราคงน้ำหนักการลงทุนกลุ่มธนาคารที่ NEUTRAL และคงเลือก KTB (BUY, TP 21บ.) และ TTB (BUY, TP 2.2บ.) เป็น Top pick

 

วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี Banking สินเชื่อเดือน พ.ค. 24 ลง m-m ภาพรวมมองว่าสินเชื่อลดลงทุกกลุ่ม

 

วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี Banking สินเชื่อเดือน พ.ค. 24 ลง m-m ภาพรวมมองว่าสินเชื่อลดลงทุกกลุ่ม