บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน 66 อัปเดตตรวจสอบลงทะเบียน mof.go.th ล่าสุด

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรคนจน ตรวจสอบลงทะเบียนผ่าน-ไม่ผ่าน ล่าสุดจาก mof.go.th โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

คับคั่งตั้งแต่เช้า ประชาชนเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บางรายไปธนาคารเพื่อเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันนี้ เพื่อตรวจสอบลงทะเบียนบัตรคนจน ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน เพื่อยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 และการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 

วันนี้ชาวบ้านแห่ยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทย ประชาชนยังคงเพิ่มจำนวนหนาแน่น ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร ตั้งแต่เวลา 07.00 น. แม้ว่าจะผ่านมาแล้วกว่า 1 สัปดาห์ ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ยังคงแห่เดินทางมายืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแน่นธนาคาร ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ต้องขยายโต๊ะเพิ่มเจ้าหน้าที่ ซึ่งยอดลงทะเบียนยืนยันวันนี้น่าจะมีจำนวนวกว่า  1,500-2,000 ราย
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร ถนนพิทักษ์พนมเขต อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พบว่ามีประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร เช่น อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอดอนตาล ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เดินทางมาด้วยรถสองแถวรับจ้างประจำทางจำนวนมาก มาที่ธนาคารกรุงไทย เพื่อทำการยืนยันตัวตนกันอย่างคึกคัก

ตรวจสอบลงทะเบียนบัตรคนจน

นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 กระทรวงการคลัง ได้ประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีผู้ผ่านคุณสมบัติ จำนวน 14.59 ล้านราย ก่อนประกาศแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณา สามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์การยืนยันตัวตน (Full E KYC) โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) ได้ที่ธนาคารตามที่กำหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน 66 อัปเดตตรวจสอบลงทะเบียน mof.go.th ล่าสุด

 

แม้ว่าจะผ่านมากว่า 1 อาทิตย์ ที่ทางภาครัฐเปิดให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาได้เดินทางมายืนยันตัวตน ส่งผลให้บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร วันที่ 8 มี.ค. 66 ตั้งแต่เช้านี้เวลา 07.00 น. มีประชาชนที่ผ่านการพิจารณาพากันเดินทางเข้ามารอตอแถวรับบัตรคิวกันตั้งแต่เช้า เพื่อรอเจ้าหน้าที่เรียกเข้าไปดำเนินการยืนยันตัวตน

เจ้าหน้าที่ต้องขยายโต๊ะเพิ่มเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตั้งจุดให้บริการยืนยันตัวตน โดยอาทิตย์แรก คือวันที่ 1 มีนาคม 2566 ทางธนาคารตั้งจุดบริการไว้เพียง 1 โต๊ะ เจ้าหน้าที่ 5 ท่าน  แต่วันนี้เข้าสู่อาทิตย์ที่ 2 ทางเจ้าหน้าที่ต้องทำการขยายโต๊ะ ระดมเพิ่มเจ้าหน้าที่เนื่องจากที่ประชาชนเดินทางมาเยอะกว่าที่คาดไว้ ซึ่งจะสามารถให้บริการประชนน่ามีจำนวนวกว่าสองพันราย

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

วานนี้ นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน 66 อัปเดตตรวจสอบลงทะเบียน mof.go.th ล่าสุด

ในการนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน 66 อัปเดตตรวจสอบลงทะเบียน mof.go.th ล่าสุด

พร้อมนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยยืนยันตัวตนและการยื่นอุทธรณ์ของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ ธนาคารออมสิน สาขานครนายก และลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง อ.บ้านนา ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 มีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จำนวนกว่า 2.7 ล้านราย โดยมีบางรายที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ เนื่องจากการตรวจสอบสถานะบัตรประจำตัวประชาชนไม่ผ่าน ซึ่งในกรณีนี้ขอให้ผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 

และหากตรวจสอบและแก้ไขสถานะบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ขอให้กลับมาดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้ง นอกจากนี้ การยืนยันตัวตนไม่สำเร็จอาจเกิดจากกรณีเปรียบเทียบใบหน้าไม่ผ่าน ซึ่งผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จกรณีเปรียบเทียบใบหน้าไม่ผ่านขอให้ติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนของธนาคารกรุงไทย

สำหรับจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการ วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. มีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 7 แสนราย 

การยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ หรือขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นไปตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน โดยการให้บริการในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งให้สาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่มีสาขาในห้างสรรพสินค้าที่ยังไม่ให้บริการยืนยันตัวตน และยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ พิจารณาเปิดให้บริการเพิ่มเติมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน จาก mof.go.th

การตรวจสอบสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 คลิกที่นี่ ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน 

ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ สามารถยื่นขออุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2566  ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th คลิก หรือ https:// welfare.mof.go.th คลิก ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

cr.  กระทรวงการคลัง