ORI เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้แก่นักลงทุนทั่วไป จำนวน 2 รุ่น มี.ค. 66

ORI เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้แก่นักลงทุนทั่วไป จำนวน 2 รุ่น มี.ค. 66

‘ออริจิ้น’ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 2 รุ่น เดือนมี.ค. นี้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.15% ต่อปี และ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.45% ต่อปี

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ดำเนินแผนธุรกิจภายใต้แนวคิด ORIGIN MULTIVERSE เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (“หุ้นกู้”) ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 17 และ 20 - 21 มีนาคม 2566 จำนวน 2 รุ่น อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.15% ต่อปี และอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.45% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายผ่าน 4 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย และ บล.เกียรตินาคินภัทร

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ORI เตรียมออก และเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อนำไปใช้ในการซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาโครงการ ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยหุ้นกู้จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 2 รุ่น อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.15% ต่อปี และอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.45% ต่อปี คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 17 และ 20 - 21 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” และปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ทั้งนี้ ยอดขาย (Presales) โครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทตลอดทั้งปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 41,032 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายทั้งปีที่วางไว้ที่ 35,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นกว่า 17% ถือเป็นยอดขายที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท (All Time High) โดยแบ่งเป็นยอดขายจากกลุ่มบ้านจัดสรร 27% ซึ่งยังคงทำยอดขาย All Time High ต่อเนื่องตามแผน และกลุ่มคอนโดมิเนียม 73% เมื่อแบ่งตามสถานะโครงการ มีสัดส่วนยอดขายจากโครงการพร้อมอยู่ (Ready to move) ประมาณ 53% และยอดขายจากกลุ่มโครงการที่เพิ่งเปิดขายหรืออยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (Ongoing) อีกราว 47%

โดยในปี 2566 บริษัทมีแผนจะเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 20% บุกเข้าสู่ทำเลใหม่ๆ รวมไปถึงเมืองท่องเที่ยวนอกเหนือจากแถบ EEC ด้วย พร้อมกันนี้จะยังคงรักษาสถานะเจ้าตลาดคอนโดมิเนียมสำหรับคน Gen Y และ Gen Z คู่ขนานไปกับการตอบโจทย์ลูกค้าทุกเซ็กเมนต์ด้วยเหตุนี้ บริษัทคาดว่าหุ้นกู้ของบริษัทจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการลงทุนของผู้ลงทุนได้อย่างดี ด้วยสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่ง และอัตราผลตอบแทนในหุ้นกู้ที่น่าพึงพอใจ

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณของ 100,000 บาท ผ่านสถาบันการเงินทั้ง 4 แห่ง ดังต่อไปนี้

  • ธนาคารกสิกรไทย (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 0-2888-8888 กด 819
  • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย โทร. 0-2626-7777 หรือ จองซื้อผ่าน Mobile application - CIMB Thai Digital Banking
  • ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 หรือจองซื้อทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next หรือ ผ่าน Money Connect by Krungthai (https://moneyconnect.krungthai.com/)
  • บล. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (รวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ในฐานะหน่วยงานขาย)  โทร. 0-2165-5555

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์