AQUA ไฟเขียว!ลุยศึกษาลงทุนธุรกิจการบินรายใหญ่-โลจิสติกส์

AQUA ไฟเขียว!ลุยศึกษาลงทุนธุรกิจการบินรายใหญ่-โลจิสติกส์

บอร์ดบริหาร AQUA ไฟเขียว เซ็นเอ็มโอยูเพื่อศึกษาแผนลงทุนกิจการ"การบิน"รายใหญ่ รับกระแสการท่องเที่ยวฟื้น พร้อมเล็งลงทุนโลจิสติกส์ภาคพื้นดินเจ้าใหญ่เพิ่มภายในปีนี้  

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ได้อนุมัติการลงนามในบันทึกข้อตกลงที่บริษัทฯ ทำกับผู้ประกอบการคมนาคมทางอากาศรายหนึ่ง เพื่อเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าว และตรวจสอบสถานะของกิจการก่อนที่จะพิจารณาทำรายการซื้อขายหุ้นสามัญ  

โดยเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว และได้มีการวางเงินมัดจำแบบรับคืนได้เมื่อตรวจสอบสถานะกิจการเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 85 ล้านบาท 

“การเลือกเข้าศึกษาการลงทุนในธุรกิจการบินครั้งนี้ บริษัทฯเล็งเห็นแล้วว่าเป็นโอกาสการลงทุนในช่วงเวลาที่ค่อนข้างเหมาะสม เนื่องจากธุรกิจท่องเที่ยวทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยกำลังกลับมาฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดเจน”
 

นายชัยพิพัฒน์ กล่าวว่า นอกจากนี้บริษัทฯยังเล็งให้เข้าศึกษาการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ภาคพื้นดินเจ้าใหญ่เพิ่มภายในปีนี้ด้วย 

ทั้งนี้หากการทำธุรกรรมการลงทุนใดสำเร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะรายงานต่อตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และแจ้งต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือ นักลงทุน ให้ได้รับทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของการเลือกลงทุนในธุรกิจ Mega Trend ที่หลากหลายและพิสูจน์ถึงวิสัยทัศน์การลงทุนที่แม่นยำ